Västsvenska bröstcancerdagarna 27

Välkommen till
Västsvenska
bröstcancerdagarna 27-28 April
Årets dagar kommer bland annat handla om SVF, aktuellt
inom mammografi, nya studier och cancerrehabilitering.
Dagarna riktar sig till alla som arbetar inom
bröstcancerprocessen.
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:
27-28 April 2017
Konferenscentrum Wallenberg,
Medicinaregatan 20A, Göteborg
Kostnadsfritt
Anmäl via regionkalendern senast den 4 April
Frågor:
[email protected]
Program 27 April
09.00–10.00
Registrering och fika
10:00-10:30
Välkomna samt presentation av Regional
Cancercentrum i väst
Zakaria Einbeigi/Roger Olofsson Bagge/Maria
Edegran//Susanne Ahlstedt/Karlsson/Anna Karevi
Verdoes
10:30-11:15
Information och resultat från INCA och SVF
Chenyang Zhang/Johan Ivarsson
11:15-12:00
Aktuellt inom mammografi
Maria Edegran
Regionalt cancercentrum väst
Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23
E-post: [email protected] | www.cancercentrum.se/vast
12.00–13.00
LUNCH
13.00–13:45
Sexologi
Karin Bergmark
14:00-15:00
Rapport från respektive enhet
ca 15 min presentation av det lokala arbetet utav
respektive bröstenhet.
15:00-17:00
Kaffe och grupparbete
18:30-21:30
Båttur med middag på M/S Carl Michael Bellman
Båten avgår från Lilla Bommen kl 18:30 och
beräknas åter ca kl 21:30.
Program 28 April
08.30–09.15
Rapport från St:Gallen International Breast
Cancer Conferece
Per Karlsson
09:15-09:30
Pågående kliniska studier
Barbro Linderholm/Roger Olofsson Bagge
09:30-10:15
Cancerrehabilitering; Så här jobbar Borås
SÄS
10:15-10:45
Kaffe
10:45-11:30
MDT Genetik/Plastik/Kir
Bröstcentrum SU
11:30-12:30
Levnadsvanor och Cancer
Shirin Bartholdsson/Maria Lancha
12:30
LUNCH
Välkomna!
Regionalt cancercentrum väst
Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23
E-post: [email protected] | www.cancercentrum.se/vast