Hollaus Halldin Sweden AB i konkurs auktion 2

Hollaus Halldin Sweden AB i konkurs auktion 2
2017-03-15
Mat kartonger och registrerade varumärken till förpackningarna
Avslut:
Marknadsvärde:
Units Auktions & Värderingshus
Box 295
Sida: 1
1840-001
2017-03-15 10:58
15 000.00 kr exkl moms
571 23 Nässjö