Undervisning och kultur i framtidens kommun

INBJUDAN
LSSAVI/1186/2017
Undervisning och kultur i framtidens kommun
Diskussion
24.3.2017 kl. 9 -12, Huvudbiblioteket, Dramasalen, Biblioteksgatan 13, Vasa
Bildningstjänsternas framtid väcker just nu diskussion på kommunal, regional och riksnivå. Vilka visioner
av bildningstjänsternas framtid på undervisningens, kulturens, idrottens och ungdomsarbetets områden
målas upp i kommunerna? Vilka är utmaningarna? Vad skulle vi kunna samarbeta mer kring? Hur ska vi
få kommuninvånarna att delta aktivare?
Framöver kommer småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildning, det fria bildningsarbetet, konst och kultur, de allmänna biblioteken, idrott och ungdomsarbete tillsammans att utgöra
en stor andel av de uppgifter som kommunerna ska ta hand om. Bildningstjänsterna kommer snart att utgöra kärnan i kommunernas förvaltningsområde.
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen öppnar diskussionen, där företrädare för hela det
kommunala bildningsväsendet och tredje sektorn jämte aktörer inom konst och kultur samt idrott och ungdomsarbete deltar. Diskussionen arrangeras av undervisnings- och kulturministeriet samt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Centret för konstfrämjande
samt Kommunförbundet.
Det är dags att dryfta det nya läget tillsammans! Tanken är att ge rum för utbyte av erfarenheter, kasta
fram idéer kring vad som kan skötas bättre tillsammans och öppna upp för nya sätt att göra saker på.
Du är hjärtligt välkommen att delta i diskussionen!
Eftersom det också serveras kaffe, vill vi du anmäler dig på förhand senast den 21.3.2017 på adressen
https://www.webropolsurveys.com/S/241A876E64EAEA82.par
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Undervisnings- och kulturministeriet:
 Kommunikationsdirektör Marjo Merivirta-Helle vid undervisnings- och kulturministeriet,
marjo.merivirta-helle(at)minedu.fi, tfn 040 701 9262,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 Överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo(at)avi.fi, tfn 0295 018 810
 Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, niclas.risku(at)avi.fi, tfn 0295 018 817
Vi kommer att publicera diskussionsunderlag på undervisnings- och kulturministeriets webbplats på adressen: http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/index.html?lang=sv
På Twitter: #sivistyskunta
INBJUDAN
LSSAVI/1186/2017
Undervisning och kultur i framtidens kommun
Program
09.00.- 09.30
Kaffeservering
09.30 – 09.45
Tillfället öppnas
Sanni Grahn-Laasonen, undrvisnings- och kulturminister
09.45 – 10.15
Bildningstjänsternas framtid ur olika perspektiv
Christina Knookala, sektordirektör, bildningssektorn, Vasa stad
Terhi Päivärinta, direktör, Finlands Kommunförbund rf
10.15 – 11.30
Grupparbete enligt temaområde:
 Barn och unga i framtidens kommun
 Bildning som motor för en livskraftig kommun, bildningstjänsterna som magnet/attraktionsfaktor
 Bildningstjänsternas roll i främjandet av välfärden i kommunen
11.30 – 12.00
Diskussion och sammanfattning