Styrelsens presentationer 170305

Styrelsens
presentationer
2017-03-05
Frågor kan ställas under hela presentationen
1. Är projektet färdigt?
2. Avbrott under hösten
3. Entreprenad: Dokumentation och slutbetalning
4. Ledningsrätt
5. Status för projektstöd och inbetalningar
6. Kommunsamarbete och Länsstyrelse
7. Nya anslutningar
1. Är projektet färdigt?
• Det finns 8 anslutningar som inte är säkrade, av de med
konverter.
• Därtill finns 22 utan konverter.
• Entreprenad: Slutbesiktning ej genomförd i väntan på
färdig dokumentation.
• Kommunikationsoperatör: Därmed ej avslutat projekt
5. Status för projektstöd
Begäran om utbetalning har startat.
Aktuell kalkyl, 170303
Antal anslutningar fullbetalande
196
Antal extra anslutningar
52
Kostnad per ”fullbetalande”
33600
Stöd
40%
Kostnad per hushåll
20200