Här - Profilteatern

LÄRARHANDLEDNING
FÖR FÖRESTÄLLNINGEN JORDENS SISTA DYGN
Hej!
Välkommen till oss på Profilteatern och föreställningen Jordens sista dygn.
Vi har satt ihop detta material som riktar sig till dig, lärare eller handledare, som ska se föreställningen tillsammans med din klass eller grupp. Här finns tips på hur ni kan jobba vidare
kring föreställningen.
Foto: Magnus Åström
Att möta teater
Profilteatern har stor tilltro till konstens egenvärde. Vi tror att konstens roll ska vara att ställa
frågor snarare än att ge svar. Vi tror på publikens egna förmåga att se, tolka och reflektera och det gäller såväl barn som vuxna.
Riksteatern har tillsammans med Karin Helander som är professor i teatervetenskap och
föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet tagit fram ett
handledningsmaterial som riktar sig till dig som ska se teater tillsammans med barn eller
unga.
Ur Att öppna nya världar:
”Teater för skola och förskola är den mest demokratiska teatern, majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan. För många barn och ungdomar är det den
enda möjligheten att möta teater – och detta möte kan för en ung människa vara roligt och
angeläget eller till och med fantastiskt och omvälvande!
Den vuxnes roll på teatern är viktig som länk till teatern och som förmedlare av lust, nyfikenhet och förväntan. Som lärare kan man både förbereda och efterarbeta teaterbesöket för att
ge en nyckel till mötet mellan skola och teater.
Lärarens roll på teatern är viktig också i arbetet med att respektera och uppmuntra varje elevs
egen smak och egna åsikter. Som lärare kan du utgå från din egen lust och nyfikenhet på vad
du själv uppfattar och upplever av föreställningen. Diskutera gärna, fråga och lyssna. Man
får tycka olika! För teater finns inget facit! Svåra frågor har inga enkla svar, men är utmärkta
avstamp för diskussioner.”
Hela handledningsmaterialet från Riksteatern går att hitta här:
www.skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
Kort om föreställningens teman och
handling
Föreställningen innehåller frågor och teman som till exempel går att knyta till både naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Miljöförstöring, hållbar utveckling, biologisk
mångfald, evolution, mänskliga rättigheter, djurrätt mm.
Nedan är hela första akten kort sammanfattad. Önskas en återgivning av den andra akten,
kontakta Profilteatern.
Berättelsen börjar med att vi träffar Apan, Grisen och Hunden. I föreställningen representerar
de planetens alla djur och de har alla olika relation till människan. De har hört det viskas om att
De uråldriga - universums skapare - ska komma till jorden. Hunden, som är människans bästa
vän, vill varna människorna - här representerade av Adam och Eva. Grisen och Apan vill inte
varna människorna då de inte tycker att de förtjänar det efter allt ont de gjort. Av rädsla för
De uråldriga och för vad de ska göra med jorden kommer djuren överens om att Hunden ska
försöka få människorna att förstå allvaret, och att deras enda hopp är att ändra sig av egen fri
vilja. Hos människorna försöker Hunden berätta om naturen, om hur fantastisk den är, allt för
att människorna ska förstå att de måste bry sig mer än de gör och ändra sina vanor. Här dyker
också 1500-talsprofeten Nostradamus upp, han som bl a ska ha förutspått jordens undergång.
Han har börjat ana att han till slut kommer att få rätt och är mer än glad över detta. När Hunden till slut berättar för mycket, till de övriga djurens stora förtret, tror så klart inte Adam och Eva
på den fåniga historien om De uråldriga. Ända tills....
Foto: Magnus Åström
Förslag på efterarbete
Delar av dessa förslag är hämtade från Riksteaterns material Att öppna nya världar.
Minnesrunda
Man kan börja ett samtal om föreställningen på många sätt. Ibland kan det vara bra att starta med en minnesrunda. Alla får fundera en liten stund – kanske medan man blundar – för att komma ihåg en scen eller en
situation som man särskilt minns från föreställningen. När alla är färdiga får de i tur och ordning berätta om
sitt minne. Ibland kan det vara på sin plats att eleverna får berätta för varandra två och två innan de berättar
för hela gruppen/klassen. Eller så kan man rita eller skriva ner sitt minne innan man diskuterar. Med minnesrundan kan man skapa en gemensam bas för att återberätta föreställningen och hitta olika tolkningar
och synpunkter på centrala scener, teman och aspekter.
Samtal om föreställningen
Ett samtal kan börja med lärarens nyfikenhet på elevernas synpunkter, inte bara på om de tyckte det var bra
eller dåligt utan på vad de tyckte föreställningen handlade om: Vilken historia berättas? Känner jag igen
mig? Samtalet kan även kretsa kring föreställningen utifrån att innehållet gestaltas genom teaterns eget
specifika och mångfacetterade språk av text, ljud, bild och rörelse. Exempelvis:
• Hur beskrivs tid och miljö i dekorationer, ljus och kostymer, musik och ljud?
• Hur beskrivs karaktärerna genom skådespelarna?
• Hur beskrivs karaktärerna genom kostymerna?
• Hur beskrivs känslor och stämningar i dekorationer och kostymer, ljus och ljud, musik och rörelse? Och i
skådespelarnas roller och spel?
• Finns det speciellt viktiga scener, situationer och händelser? Motivera!
Reflektera gärna tillsammans kring djuren som framträder i pjäsen; apan, grisen och hunden.
Hur behandlar vi människor dessa djur?
Vilka skillnader finns det mellan hur vi behandlar djuren?
Är människor och djur lika mycket värda?
Tips på övriga frågeställningar:
• Kan man tänka sig en fortsättning på föreställningen – vad hände sedan?
• Kan jag känna igen mig eller andra i det föreställningen berättar?
• Finns det symboler eller bilder i föreställningen som man kan tolka på olika sätt – och i så fall hur?
Tips på organisationer
Här kommer tips på organisationer som arbetar med klimatfrågor och djurrättsfrågor:
Jordens Vänner www.jordensvanner.se
Greenpeace www.greenpeace.org
Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se
Fältbiologerna www.faltbiologerna.se
Omställning Sverige www.omställning.net
KlimatSverige www.klimatsverige.se
Djurens rätt www.djurensratt.se
Kort om Profilteatern
Profilteatern är en av Sveriges största turnerande fria teatergrupper och har sin bas i Umeå. Profilteatern står för nyskriven dramatik, nyskriven musik, starka visuella uttryck och har ett feministiskt
perspektiv i val av texter och iscensättning. Profilteatern får verksamhetsstöd från Kulturrådet,
Umeå Kommun och Region Västerbotten. Läs mer om Profilteaterns arbete på www.profilteatern.
se.
Tveka inte att höra av er med tankar, synpunkter innan eller efter föreställningen!
www.profilteatern.se
Profilteatern
Umestan Företagspark
90347 Umeå
[email protected]
090-71 0081