här! - Volvo verkstadsklubb

Facklig utbildning
Utbildningen riktar sig till medlemmar och icke medlemmar
under 30 år.
OM facket är en kurs som ger Dig en första inblick i den fackliga
organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och
hur Du kan påverka både i din organisation och på din arbetsplats.
Berör ämnen som:




Människovärde
Unga arbetare och makten på arbetets marknad
Klass och rättvisa
Facklig aktion och påverkan
Anmälan till kursen
Ansökan skall ha inkommit till Utbildningskommittén senast 6 feb 2017
Vill du ha hjälp med ansökan prata med ditt kontaktombud eller
medlemsutvecklaren i din gruppstyrelse.
Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag
Information
Om du vill ha mer information eller undrar över något kan du kontakta:
Katarina Bosetti Kristoffersson Tel: 031-3227569 Mob:0739-027569