Provdragningsprotokoll

Provdragningsprotokoll
07:005 00
Adress:
…………………………………………………………………………………………………..
Objekt:
…………………………………………………………………………………………………..
Provning utförd på denna del av objektet: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Provutrustning:
Verktyg för provdragning av typ Tensiometer BUK-02.
Möjligt testområde 0 - 9000 N (9 kN).
Montagets art:
…………………………………………………………………………………………………..
Skruvtyp:
…………………………………………………………………………………………………..
Pluggtyp (i förekommande fall):
………………………………………………………………………………..
Grundmaterial:
…………………………………………………………………………………………………..
Borrdiameter:
…………………………………………………………………………………………………..
Borrdjup: ……………………………………………..
Antal testade förankringar: …………………...……………Totalt antal förankringar: …………………………
Prov nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Last (kN)
Kommentarer:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Provningen utörd av:
………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………..
Ort och datum: ……………………………………………………………………
Underskrift:
…………………………………………………………………………………………………..
Omvandlingstabell
för belastningskraft (kN) och belastningsvikt (kg)
kN
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
kg
101,97
203,94
305,91
407,89
509,86
611,83
713,80
815,77
917,74
kg
100
200
300
400
500
600
700
800
900
kN
0,981
1,961
2,942
3,923
4,903
5,884
6,865
7,845
8,826