Östergötlands RF har varje år en träff där tävlingsterminen för