Intressanmälan Västerlösa

Intresseanmälan
Västerlösa (Södergårdsvägen), 8 tomter för friliggande småhus
Nu erbjuder kommunen 8 småhustomter i Västerlösa på Södergårdsvägen.
Ange prioriteringsordning, den tomten Du helst vill köpa får nummer 1 osv.
Den eller de tomter Du absolut inte är intresserad av att köpa sätter Du ett kryss (X) på.
Anmälan är inte bindande.
Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-03-20.
OBS! sammanställning, information och fördelning samt reservation av tomterna kommer att ske under
prel. vecka 13.
Småhustomter:
(Fig.1) Västerlösa 15:17____
(Fig.2) Västerlösa 15:18____
(Fig.3) Västerlösa 15:19____
(Fig.4) Västerlösa 15:20____
(Fig.5) Västerlösa 15:21____
(Fig.7) Västerlösa 15:23____
(Fig.8) Västerlösa 15:24____
(Fig.9) Västerlösa 15:25____
Vänligen skriv tydligt!
Sökande:
Medsökande:
Namn:
_____________________
_____________________
Adress:
_____________________
_____________________
Postadress:
_____________________
_____________________
Tel. Bostad, arb. mobil:
_____________________
_____________________
E-post:
[email protected]______
[email protected]______
Intresseanmälan skickas till Linköpings kommun, Medborgarkontoret, Tomtförmedlingen, Östgötagatan 5,
581 81 Linköping. Eller på följande e-postadress: [email protected]
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
581 81 LINKÖPING
Östgötagatan 5
013-20 63 60
013-20 66 19
[email protected]