Barnträdgårds- lärare, Speciallärare

-
SALTVIKS
KOMMUN
söker
Barnträdgårdslärare,
tillsvidare.
Speciallärare
med undervisningsskyldighet som klasslärare,
tillsvidare.
På Saltviks kommuns hemsida www.saltvik.ax finns
mera information om
tjänsterna.
Saltviks kommun 10.3 2017