V4-1 V4-2 LD-1

V4-1
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre svenska och norska
kallblodiga 325.001 - 800.000 kr.
1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 420.001 kr.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 1 Skellefteå (Sk=25) Sö
LOME PRINS -v8- Gällerstedt M 26,0K 325 800
16: 13 0-2-2
17: 3 0-0-0
Mel Mi
Söd Kr
Gäl Ma
Gäl Ma
Lin OA
40:1
679
315
148
442
306
:2
2
346
372
418
688
235
3
164
121
28
361
130
STORVINNA -s8- Eriksson J 26,4K 375 550
16: 17 0-1-3
17: 3 1-1-0
Dun Ro
Eri Le
Eri Je
Eri Je
Eri Je
:3
:4
U 22/11-4 1/2160 dug
286
Bo 6/12-4 3/2160 630,3 166
Bo 8/1-6 3/2140v 429,7 249
U 22/1-1 10/1640v 228,5 203
G 14/2-6 2/2180 128,2
33
NORDMIN -v14- Björklund M H (Sandström E)a
:5
27,7M 372 250 Vik Ma Ös26/11-2m 3/1660t 329,5g 231
16: 9 1-1-2
Öst Jo Bo 6/12-4 1/2160 030,9g 105
17: 2 0-0-0
Bjö MH U 25/12-6 7/2140v 031,0ag 950
Öst Jo U 22/1-1 8/1640v 529,4 292
Öst Jo B 8/2-7 3/2640 dvändg 1695
4
5
LOME JARL (NO) -v8- Söderholm K (Widman K-E)a
24,9K 527 699
16: 21 1-2-2
17: 0 0-0-0
B 11/10-6 6/1660 526,0g
U 21/10-4 9/1660 027,0
B 2/11-8 1/1660 624,9
Bo25/11-1 3/2140 328,9
Bo16/12-5 2/2640v031,4
HIRVONEN (NO) -v8- Norberg J (Månsson C)
27,0K 457 107 Lin OA Sk 25/6-8 1/1640 525,9a
16: 18 2-2-0
Ohl Ul Bo 18/7-5 2/2140 028,5a
17: 0 0-0-0
Öst Jo U 2/9-3 3/2660 029,2g
Lin OA Bo 15/9-1 1/2640 528,9
Nor Ja U 4/11-7 4/2660 033,5g
TALLS ODIN -v7- Melander M (Melander G)
24,9K 551 000 Hol An Sä 24/9-8 3/2188 527,8
16: 19 1-0-2
Mel Mi D 2/10-8 2/2660 028,9g
17: 0 0-0-0
Öst Jo B 11/10-6 8/1660 726,1g
Mel Mi U 21/10-4 5/1660 027,3
Mel Mi Ös31/10-2 2/2640 028,2
STILIG -v10- Eriksson L (Eriksson K-O)a
25,1K 679 000 Eri Je Sk 14/4-4 8/2160 629,1
16: 8 0-0-0
Eri Je U 2/5-6 9/2160 028,2
17: 2 0-0-0
Eri Le Sk 14/5-7 3/2660 0ug
Eri Le U 12/2-1 3/2160v 029,2
Eri Le Bo 23/2-5 3/2140v 530,4
BLISJUR (NO) -v9- Viklund M (Gerklev A)a
24,3K 512 137 Öst Jo B 30/11-2 1/1660 325,1
16: 25 4-1-3
Gus Pe U 25/12-8 1/1640v 028,4
17: 3 0-0-0
Åsb JH Ös 27/1-3m 1/2180 430,0
Ohl Ul U 12/2-1 5/2160v 628,1
Öst Jo Ös 20/2-2 1/2180 029,8g
GIKLING BALDER (NO) -v12- Eriksson S (Berglund M)a
26,3K 522 294 Dun Ro U 14/11-1 1/2160 7it
16: 13 0-0-1
Söd Kr Bo 8/1-6 5/2160v 031,3
17: 4 0-0-0
Höi Ma Ha 5/2-51600 526,8
Gus Pe U 12/2-1 7/2160v 029,3
Pet St Ha 5/3-11600 028,9
SOLBERG JERKELD (NO) -v10- Östman J (Utter E)a
26,3M 605 114 Ohl Ul Bo 8/1-6 7/2160v 328,7
16: 13 1-1-1
Söd Kr U 15/1-7 2/2140v 628,3
17: 5 1-0-1
Söd Kr U 12/2-1 2/2160v 427,7g
Öst Jo Bo 23/2-5 2/2140v 129,6
Söd Kr U 3/3-6 5/2640v530,8
6
Lin OA
Öst Sö
Lin OA
Lin OA
Öst Sö
60:1
66
477
703
245
470
:2
7
84
52
400
144
366
8
119
82
122
411
247
9
385
1902
900
643
642
:3
:4
:5
10
103
278
111
163
111
11
478
532
513
703
367
12
69
330
274
129
354
Turordning: 12-4-3-2-10-6-5-1-7-9-11-8
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 300.001 - 600.000 kr.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 22.000-11.000-7.500-5.100-3.100-2.200-(2.200)(2.200) kr.
Volt 1640
Bo 30/9-5 4/2160 028,1
Sk16/10-4 2/2640 031,5g
U 4/1-1 7/2160v 731,1
Bo 25/1-4 7/2140v 430,6a
B 1/2-1 5/2160 029,1
POLAR LINUS -v9- Lindqvist O A (Bucht M)
26,9M 328 000 Eri Sa Bo 6/12-4 8/2140 831,3
16: 19 0-0-1
Öst Jo Ös 6/1-5 12/2140 031,6a
17: 4 1-0-0
Eri Sa Bo 25/1-4 6/2140v 731,7a
Mel Mi B 1/2-1 1/2160 528,2
Lin OA U 12/2-8 3/2160v 129,6
SKAANE JO (NO) -v8- Wikström P (Grahn S)a
26,6K 388 815 Löv SE Kl 11/8-3m1700 327,7
16: 14 0-2-3
Kol He Sö 4/9-72160 228,0
17: 0 0-0-0
Kol He Sö 25/9-21660 427,8
Hol HC Bj 9/11-41609 026,9a
Löv SE Bj 16/11-3m2180 330,2
1
:6
:7
V4-2 LD-1
Spårtrappa
Lopp 2 Skellefteå (Sk=25) Sö
BONITO HORNLINE -v7- Nilsson R 12,8aK 302 550
16: 10 1-2-0
17: 4 0-0-0
1
Nil Ro
Nil Ro
Nil Ro
Nil Ro
Nil Ro
Auto 2140
ROGER AMERICA -v7- Olofsson H 13,2aK 314 636
16: 13 3-1-0
17: 2 1-0-0
Ma 14/8-22160 416,9
B 27/8-2 11/2140 414,3a
U 22/9-9 15/2640 017,6a
Bo 23/2-12 4/2160v 117,5
U 3/3-9 14/2640v418,8a
FLICKAS GRANDESSA -s10- Lundström M (Lundström E)a
14,0aK 323 200 Mån Ch Bo02/16-5 8/2140v 018,3a
16: 6 0-0-1
Mån Ch Bo03/16-8 2/2160v 017,9
17: 1 0-0-0
Vik Ma Sk 5/5-2m 6/2160 518,1
Mån Ch Sk 14/7-4 9/1640 814,0a
Eri Le Bo 8/1-7 2/2180v 021,3
2
Olo Ha
Olo Ha
Eng Je
Olo Ha
Olo Ha
3
VICTORY BRODDE -v7- Eriksson J 14,2aM355 810
16: 16 2-3-4
17: 4 0-0-1
U 25/12-10 7/2140v 216,1a
U 4/1-4 5/1640v 517,1
B 28/1-5 10/2140 015,9
U 12/2-2 1/2140v 316,3
G 26/2-10 2/2140 014,2a
SEBASTIAN SUND -v6- Norberg J (Dunder R)
13,4aM376 600 Hul Da S 09/15-6 10/1640 013,7a
16: 0 0-0-0
Dun Ro U 15/1-k 1/2140v k20,3
17: 3 0-1-0
Dun Ro U 22/1-5 5/2640v219,0
Dun Ro B 19/2-2 14/2640 019,6a
Dun Ro U 3/3-8 2/2140v 416,6a
DESUPER FILIUS -v6- Westerberg N (Nilsson R)
12,1aK 413 500 Nil Ro Bo 8/1-10 2/2140v 316,4a
16: 15 0-3-3
Nil Ro Bo 25/1-2 6/2140v 816,2a
17: 5 0-0-1
Wes Ni Bo 5/2-3 12/2140v 517,6a
Nil Ro Bo 23/2-4 11/1640v 416,0a
Nil Ro U 3/3-8 5/2140v 616,8a
JEPPAS PICASSO -v5- Eriksson L (Håkansson U)a
13,0aK 453 200 Kyl Wi B 21/12-2 6/2640 217,6a
16: 24 5-7-0
Ost SH S 4/1-7 2/2640 315,3a
17: 4 0-1-1
Ohl Ul Ös 27/1-7 1/2660 217,2
Ost SH B 8/2-9 13/2140 415,8a
Ost SH G 26/2-10 5/2140 014,4a
HIGHLAND Q.SISTER -s8- Söderholm K (Axelsson C)a
13,9aM484 950 Sjö Cl Bo 6/12-3 8/1640 4ita
16: 15 1-4-0
Sjö Cl U 25/12-9 9/2160v 216,9
17: 3 1-0-1
Söd Kr U 15/1-9 1/2160v 316,8
Söd Kr Bo 25/1-2 7/2140v 115,9a
Söd Kr Bo 23/2-9 11/1640v 416,2a
4
40:1
U 12/12-3 11/2140v 616,9a
U 15/1-10 14/2140v 616,9a
Bo 25/1-3 14/2140v 616,6a
Bo 5/2-3 10/2140v 717,8a
Bo 23/2-9 3/1640v 016,5ag
Eri Je
Eri Je
Eri Je
Eri Je
Eri Je
92
191
216
510
100
:2
39
44
64
46
26
:3
998
592
124
802
608
:4
527
41
735
51
757
:5
5
164
gdk
136
365
447
6
54
63
239
82
114
7
37
79
21
68
113
8
45
132
40
25
36
GIGANTIC RIVER -v9- Östman J 13,2aK 416 900
16: 11 0-1-1
17: 2 0-0-1
D 2/10-7 8/2140 616,3
U 22/11-2 11/2140 016,9
U 2/12-7 2/2160v 717,6
U 22/1-5 4/2640v319,1
Bo 23/2-9 1/1640v 616,5a
FORSYTH ACTION -v10- Särkiniva J (Gustafsson E)a
13,5aK 446 300 Sär Jo U 25/12-5 7/1640v 514,7a
16: 19 0-0-3
Nor Ja Bo 8/1-10 7/2140v 017,8a
17: 4 0-1-0
Sär Jo Bo 25/1-2 10/2140v 216,0a
Sär Jo Bo 5/2-3 15/2140v 017,9a
Mel Mi Bo 23/2-4 2/1640v d11ag
OLEANDER FACE -v6- Lindqvist O A (Dunder R)
13,1aM468 200 Dun Ro Ös 6/1-8 7/2140 216,4a
16: 16 1-6-4
Dun Ro U 15/1-8 9/1640v 214,9a
17: 5 0-2-1
Dun Ro Ös 27/1-7 6/2660 317,3
Dun Ro U 12/2-4 8/2640v017,3
Dun Ro B 1/3-9 2/2640n019,3a
BLUE LINE -h10- Eriksson S (Häggström K)
14,1aK 501 100 Öst Jo U 22/11-2 8/2140 017,4
16: 17 3-3-3
Eri Sa U 25/12-5 10/1640v 414,6a
17: 3 0-0-1
Sjö Cl Bo 8/1-10 8/2140v 017,8a
Söd Kr U 15/1-8 6/1640v 016,2a
Dju MP Ös 20/2-1 5/2160 316,5
9
Vik Ma
Vik Ma
Vik Ma
Öst Jo
Öst Jo
10
:6
:7
:8
:9
383
1165
822
157
320
:10
1513
307
961
659
277
:11
11
77
41
73
74
168
12
267
805
58
141
526
NOCHEBUENA FACE -v7- Lundberg P 12,3aK 487 937
13
16: 10 2-1-0
17: 3 1-0-1
Eri Sa
Lun Pe
Eri Sa
Lun Pe
Lun Pe
Bo 6/12-3 2/1640 2ita
U 25/12-11 4/2640v018,1g
B 28/1-10 2/2640 015,0a
U 12/2-4 3/2640v316,8
Bo 23/2-9 2/1640v 115,2a
OREGON TRAIL -v9- Mikkonen J (Gren K G)a
12,8aK 509 200 Vik Ma U 1/10-8 11/2140 717,0
16: 16 1-1-0
Ost SH Sk 8/10-12 3/2140 414,4a
17: 1 0-0-0
Vik Ma Bo24/10-9 9/2140 014,3a
Lin OA Bo 6/12-3 6/1640 6ita
Ost SH U 15/1-8 4/1640v 017,0a
KOSSU SISU -h7- Heinonen A (Salmela P)
12,6aK 514 103 Hei An Bo17/11-4 11/2140 018,1a
16: 29 2-3-3
Hei An Bo25/11-4 8/2140 015,5a
17: 2 0-0-0
Hei An Bo 6/12-3 3/1640 0ita
Ohl Ul Bo 23/2-4 9/1640v 516,3a
Ohl Ul U 3/3-8 1/2140v 516,7a
:12
:13
78
1104
989
244
33
:14
14
848
114
999
227
497
15
316
499
399
196
110
Turordning: 8-13-7-4-11-2-6-10-5-12-9-14-15-1-3
:15
V4-3 LD-2
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 175.001 - 300.000 kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 22.000-11.000-7.500-5.100-3.100-2.200-(2.200)(2.200) kr.
Lopp 3 Skellefteå (Sk=25) Sö
COCONUT AM -s5- Söderholm K (Dunder R)
14,4aM299 200
16: 13 3-4-0
17: 4 0-1-1
1
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
U 25/12-10
Ös 6/1-6
U 12/2-2
Bo 23/2-8
U 3/3-9
IVANHOE SPIRIT -v8- Östman J 14,6aK 194 100
16: 14 0-2-4
17: 3 0-0-0
U 12/12-8 3/1640v 215,2a
U 25/12-3 12/2140v 718,1a
Ös 6/1-9 6/2140 517,9a
U 15/1-10 7/2140v 516,8a
Bo 25/1-3 4/2140v 716,7a
SO GÅ IKAROS -v5- Eriksson L (Hägglund G)a
12,2aM186 300 Öst Jo U 4/11-1 9/2160 5it
16: 16 2-3-1
Häg Fe U 14/11-10 12/2140 218,2a
17: 1 0-0-0
Eri Le U 22/11-1 2/2160 116,3
Eri Le U 25/12-2 8/1640v 016,2a
Häg Fe G 14/2-5 7/2160 019,3
ACCELERATE -v8- Särkiniva J (Hezekielsson C)a
15,9aK 213 200 Sjö Cl Bo 6/12-1 7/2140 019,2a
16: 15 0-0-3
Sjö Cl Bo16/12-9 2/2140v 316,0
17: 3 0-0-1
Eri Le U 15/1-10 8/2140v 0uag
Nor Ja Bo 5/2-10 12/2140v 318,3a
Sjö Cl Bo 23/2-9 5/1640v 516,4a
MAKIN IT EASY (US) -v6- Eriksson S (Lundqvist K-G)a
13,1aK 289 433 Lun Gu Bo 12/8-9 7/1640 715,4a
16: 12 0-1-3
Lun Gu U 19/8-4m 9/1640 416,8a
17: 1 1-0-0
Eri Sa Bo 30/9-13 3/2180 317,4g
Sjö Cl Sk16/10-1 8/2140 d14g
Eri Sa Bo 25/1-5 7/1660v 116,9
2
40:1
Öst Jo
Lin Pe
Öst Jo
Öst Jo
Öst Jo
:2
116
249
337
274
135
:3
3
146
61
126
76
101
4
584
956
318
63
310
5
PRETTY PERFECT -s5- Olofsson H 14,8aM216 750
16: 18 2-2-2
17: 1 0-0-1
:4
:5
81
58
51
253
101
:6
Bo24/10-6 6/2160 516,0
56
U 22/11-1 4/2160 018,0g 71
Bo16/12-4 10/2160v 018,7 348
U 25/12-2 9/1640v 315,8a 551
U 3/3-5 4/2140v 316,6a 247
TIGERFEET DYNAMITE -v5- Norberg J (Lundqvist A)a
:7
15,4aK 198 100 Sjö Cl Bo 6/12-7 4/2140 117,9a
28
16: 17 5-1-2
Nor Ja U 25/12-2 2/1640v 115,6a
87
17: 3 0-1-0
Nor Ja U 15/1-6 6/2160v 0ug
31
Sjö Cl Bo 5/2-6 2/1640v 215,4a
21
Nor Ja B 1/3-7 7/1640n616,3a
98
6
Sjö Cl
Sjö Cl
Eng Je
Olo Ha
Eng Je
7
VICI K.A.* (FI) -s7- Alamäki J 14,0aK 266 649
16: 19 2-2-2
17: 3 0-0-1
8
Ala Ja
Ala Ja
Ala Ja
Ala Ja
Ala Ja
Bo 6/12-2
Bo16/12-4
Bo 8/1-7
Bo 25/1-3
Bo 23/2-8
BOLD CHOICE -v7- Jokiniemi V 14,0aK 178 000
16: 19 3-5-1
17: 2 0-0-0
Jok Ve
Jok Ve
Jok Ve
Jok Ve
Jok Ve
3/2160 817,8
6/2160v 418,6
1/2180v 317,2
6/2140v 516,6a
2/2160v 018,0
Bo25/11-6 5/1640 215,1a
Ul 10/12-51600 015,9a
Bo16/12-6 14/2140v 117,2a
Bo 8/1-8 7/2640v019,1a
Ul 19/2-72100 517,8a
LA CHAUSSETTE -s8- Eriksson J (Holmqvist J)a
15,9aK 189 400 Eri Le Bo 6/12-2 4/2140 018,8
16: 11 1-1-1
Ost SH U 25/12-9 4/2140v 018,4g
17: 3 1-0-0
Eri Je Bo 8/1-7 5/2160v 117,3
Eri Je B 28/1-6 3/2140 415,8
Eri Le U 12/2-2 2/2140v 716,6
CAFE -s6- Engfors J (Olofsson H)
13,8aK 244 650 Sjö Cl U 22/11-7 11/1640 016,9g
16: 17 2-1-1
Olo Ha Bo 6/12-2 1/2140 018,6
17: 2 0-1-0
Olo Ha Bo16/12-4 3/2160v 518,6
Sjö Cl Bo 8/1-7 3/2180v 217,2
Wäj Da U 15/1-9 6/2160v 717,7
KLARA RIGAS -s6- Lindqvist O A (Johansson O)a
14,8aK 230 250 Eri Sa Bo 8/9-8 3/2160 216,0
16: 8 1-3-0
Lin OA Bo24/10-4 9/1640 016,1a
17: 3 0-1-0
Lin OA U 22/1-2 12/1640v 717,4
Lin OA Bo 5/2-10 14/2140v 217,9a
Sjö Cl Bo 23/2-7 11/2640v718,6a
9
10
11
12
Turordning: 7-9-10-1-3-5-12-6-2-11-4-8
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 60.001 - 175.000 kr.
2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Auto 1640
5/2140v 416,4a 172
8/1640 416,6a
38
9/2140v 216,2
116
4/2160v 617,5
93
8/2640v318,8a 56
:8
471
192
270
143
751
:9
50
524
138
124
323
:10
701
957
559
966
194
:11
169
245
172
144
166
:12
183
94
194
42
263
V4-4
Spårtrappa
Lopp 4 Skellefteå (Sk=25) Sö
LIVING FOREST -v7- Östman J (Bueng U R)a
14,7aK 61 195
16: 12 1-0-2
17: 2 0-2-0
1
Öst Jo
Öst Jo
Öst Jo
Öst Jo
Höi Ma
Auto 2640
40:1
Bo17/11-10 3/2140 d7
39
Bo 6/12-6 4/2660 319,0 599
Bo16/12-11 2/1640v 617,5a 105
Bo 8/1-11 2/2160v 219,1
48
Ha 5/2-82040 219,5a
17
RECTIFIER -h4- Månsson C :2
14,3aM63 500
16: 9 0-0-5
17: 3 0-0-0
Mel St S 21/9-4 4/2140 314,3a 63
Mel St S 5/10-6 9/2140 014,9a 137
Mån Ch U 15/1-6 5/2140v 0u
58
Lin OA Ös 13/2-3 5/2160 020,3
60
Mån Ch U 3/3-7 2/2140v 617,8a 140
BOURBON U.N.G. -s5- Eriksson S (Johansson A)a
:3
16,5aM74 600
Gäl Ma U 4/1-3 10/2160v 518,9 999
16: 19 0-2-3
Gäl Ma U 22/1-3 2/2160v 519,1 656
17: 5 0-0-0
Gäl Ma Bo 5/2-2 8/2160v 818,1 1047
Söd Kr Bo 23/2-10 5/2160v 620,0g 322
Haa Ve U 3/3-5 3/2140v 018,5ag 807
XANTE BISHOP -v6- Lundberg P (Bodin M)a
:4
16,2aM83 300
Dun Ro U 1/10-7 1/2640 dug
140
16: 15 2-0-1
Öst Jo U 14/10-9 15/2140 417,1a 227
17: 1 0-0-0
Öst Jo Bo24/10-7 9/2140 416,2a 191
Öst Jo U 14/11-9 3/2140 018,1a 108
Lun Pe Bo 23/2-1 1/2160v 022,3g 467
FREEDOM BAND -s6- Eriksson J (Nilsson J R)
:5
15,2aM96 850
Sko Ro Ös 9/12-7 10/2140 519,8a 378
16: 15 0-1-2
Sko Ro B 3/1-3 7/2140 517,6a 874
17: 4 0-0-1
Kyl Os Bs 22/1-8 1/2140 615,9a 374
Str El Ro 3/2-4 1/2140 615,6a 273
Sko Ro Ro 24/2-10 4/2140 316,9a
29
INBYPRINSEN -v7- Engfors J (Olofsson H)
:6
15,9aM98 150
Söd Kr Bo17/11-10 8/2160 024,3g 146
16: 14 1-1-0
Sjö Cl Bo 8/1-3 7/1660v 616,7 120
17: 4 0-0-0
Mel Mi U 15/1-4 14/2640v418,9a 281
Olo Ha Bo 5/2-10 5/2140v 718,8a 31
Olo Ha Bo 23/2-10 2/2160v dvändg 105
KALLES CAVIAR ÅS (US) -v4- Norberg J (Johansson S)
:7
12,5aK 143 479 Ing Pe U 22/4-6 10/2140 018,8a 298
16: 4 0-0-0
Kon Jo Bo 1/6-2 6/2140 515,4a 97
17: 1 0-0-0
Wäj Da H 5/7-8 2/2140 014,8a 411
Nor Ja Sä 22/7-5 6/1666 716,5
79
Wäj Da B 19/2-7 7/1640n616,0a 268
PAMELA BOB -s9- Lindqvist O A (Lindström V)a
:8
14,0aK 151 950 Sve Bi S 1/7-10 3/1640 214,0a 108
16: 10 1-1-0
Lin OA Sä 22/7-5 2/1666 019,0g 62
17: 0 0-0-0
Pet To Bs 23/8-5 1/1640 d11ag 240
Sve Bi E 7/9-3 5/1640 015,0ag 334
Öst Jo U 14/10-3 10/1640 517,4
197
2
3
4
5
6
7
8
NEWMAN BROLINE -v7- Åkerlund M 17,8aL 132 400
16: 8 2-0-0
17: 2 1-0-0
9
Ost SH D 1/9-km
Åke Ma Sk16/10-11
Fri Le B 11/12-2m
Fri Le B 28/1-1m
Fri Le Ro 3/2-5m
BEAUFORT -v6- Nilsson R 15,7aM141 300
10
16: 15 4-1-1
17: 0 0-0-0
Nil Ro
Nil Ro
Nil Ro
Nil Ro
Eri Sa
BEACHRIDER -v8- Alamäki J 14,0aK 151 300
11
16: 0 0-0-0
17: 1 0-0-0
Ala Ja
Ala Ja
Ala Ja
Ala Ja
Ohl Ul
1/2140
2/2140
1/2640
1/1640
6/2140
Sk 20/9-4 1/2140
Bo24/10-12 1/2180
Bo 5/11-3 14/2140
Bo17/11-1 3/2140
Bo25/11-5 2/2640
Bo07/15-7
U 08/15-8
Sk08/15-9
Bo 5/2-k
Bo 23/2-3
k20,8
116,9
117,9
116,2
0ug
16,9aM162 200
12
16: 7 3-1-1
17: 2 0-0-0
Olo Ha
Olo Ha
Olo Ha
Sjö Cl
Eng Je
:11
3/2140 316,5
21
4/2140 415,2a 140
8/2140 016,5a 879
3/2140v k20,0 gdk1
2/2160v 717,6
83
:12
Bo17/11-6 10/1640 217,4a 124
Bo 6/12-6 9/2660 519,0
91
U 25/12-7 2/2640v117,8a 226
Bo 8/1-8 4/2640v020,2a 51
Bo 23/2-7 3/2640vd15ag 195
BEACH DUKE* (FI) -v7- Jokiniemi V 15,7aM159 545
13
16: 21 1-2-5
17: 3 0-1-0
:10
d15g
23
116,8
30
017,7ag 125
717,8a 111
017,3a
57
K.B.MILLANSON -v8- Olofsson H :9
gdk
144
59
24
20
Jok Ve
Niv Mi
Jok Ve
Jok Ve
Jok Ve
:13
Bo 6/12-1 5/2140 019,2a
Bo16/12-6 15/2140v 0uag
Bo 25/1-3 2/2140v 017,5a
Bo 23/2-12 3/2140v 020,6g
Rv 5/3-102100 217,8a
BIG BELIEVER -v6- Eriksson L (Johansson C-E)a
15,1aM162 200 Ohl Ul Bo 8/9-6 15/2640 416,6a
16: 16 1-1-2
Lin OA Bo 15/9-4 2/2140 016,4a
17: 0 0-0-0
Lin OA Sk16/10-3 4/2140 615,8a
Öst Jo U 22/11-7 6/1640 216,0
Lin OA U 12/12-9 4/2160v 818,3
102
298
488
188
155
POLONAISE -s7- Särkiniva J :15
14
15,4aM165 464
15
16: 16 2-2-1
17: 2 0-0-0
Sär Jo
Sär Jo
Sär Jo
Sär Jo
Sär Jo
Bo 6/12-1
Bo16/12-4
U 25/12-9
Bo 8/1-8
Bo 23/2-7
:14
140
97
137
202
39
4/2140 319,0a 190
7/2160v 218,3
72
3/2140v 0ug
175
9/2640v019,2a
87
5/2640vd14ag 280
Turordning: 12-9-1-15-14-10-11-8-5-2-4-3-13-6-7
V5-1
Spårtrappa
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre svenska och norska
kallblodiga 120.001 - 325.000 kr.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 22.000-11.000-7.500-5.100-3.100-2.200-(2.200)(2.200) kr.
Lopp 5 Skellefteå (Sk=25) Sö
H.E.C.DALOVE -v6- Wikström P (Lundmark K)a
33,9aK140 050
16: 12 1-0-3
17: 4 0-0-1
1
Gus Pe
Ost SH
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Bo
U
Bo
U
U
6/12-8
22/1-4
5/2-7
12/2-8
3/3-1
SÖR ELIAS -v9- Jokiniemi V Jok Ve Sk 20/9-1
Jok Ve Sk16/10-4
Jok Ve Bo24/10-3
Jok Ve Bo17/11-3
Jok Ve Bo 6/12-4
FORSVIRA -s7- Eriksson J (Gustavsson J)a
30,8aM197 800 Gus Ja Bo 8/9-7
16: 12 2-1-1
Gus Ja U 2/12-4
17: 3 2-0-0
Eri Je U 4/1-1
Eri Je U 22/1-4
Nor Ja U 3/3-1
Auto 2140
2/2180 632,7
6/2140v 531,6
3/2640v333,0
9/2160v 830,6g
5/2160v 531,2
40:1
771
397
263
1685
528
:2
27,8aM172 965
16: 13 0-0-1
17: 0 0-0-0
1/2140
7/2640
3/1660
6/2660
6/2140
327,8a
dug
527,9
533,2
032,2g
377
517
901
562
291
3
3/2640 031,2
2/2140v 032,8g
3/2140v 130,5
4/2160v 032,4g
3/2160v 130,3
61
98
89
37
65
2
STÅLVILLE -v6- Gällerstedt M :3
:4
29,1aM207 650
16: 14 1-5-2
17: 2 2-0-0
Gäl Ma S 23/11-5 3/2640 332,3a 82
Gäl Ma Bo 6/12-8 6/2180 132,1
54
Mel Mi U 25/12-12 5/1660v 230,4
79
Gäl Ma U 22/1-4 6/2160v 130,3
64
Gäl Ma Bo 5/2-7 1/2660v132,2
15
AILO (NO) -v6- Östman J (Laestander G)a
:5
27,9aM209 460 Was Ov Bt13/12-32100 231,3a 156
16: 25 4-3-4
Was Ov Bt29/12-51600 033,4ag 93
17: 3 0-0-2
Was Ov Bt 5/1-32120 432,2
30
Was SOBt 12/1-22100 329,8a 53
Was SOBt 26/1-52100 330,3
47
IDUN -s8- Melander M (Forsgren P)a
:6
28,3aK211 150 Mel Mi B 20/11-6 3/1660 030,9 215
16: 9 0-0-0
Ost SH U 2/12-4 2/2160v 531,5 283
17: 1 0-0-0
Mel Mi U 12/12-4 1/1660v 631,5 303
Mel Mi B 21/12-5 13/2140 030,1a 999
Hol An U 12/2-8 3/2140v 031,4 1133
ESKELANDS SÖSTRA (NO) -s7- Kärrman R (Kärrman T)a
:7
26,3aK233 218 Kär Ro U 2/12-4 1/2160v 431,3
69
16: 15 3-1-0
Kär Ro U 12/12-4 2/1660v 431,2
88
17: 3 0-0-0
Kär Ro U 4/1-1 8/2160v 031,4
211
Kär Ro U 22/1-1 2/1640v 429,3 266
Kär Ro U 12/2-8 4/2140v 430,7 417
4
5
6
7
STJÄRNVIN LINN -v7- Eriksson L 27,1aM249 350
16: 20 0-4-4
17: 3 1-0-1
U 12/12-4 9/1660v 230,7
B 21/12-5 14/2140 529,5a
B 11/1-7 1/2640 031,2a
Bo 25/1-4 1/2140v 129,5a
U 12/2-8 10/2160v 329,8
FORSPÄRLA -s6- Norberg J (Gustavsson J)a
30,7aM214 300 Nor Ja Bo 15/9-7 4/2140 228,4
16: 18 0-7-3
Nor Ja U 14/10-8 1/2140 228,1
17: 1 0-0-0
Nor Ja U 4/11-9 4/2140 028,5
Nor Ja U 2/12-4 5/2160v 230,7
Nor Ja U 4/1-1 2/2160v 430,4
IVODIN (NO) -v8- Lindqvist O A (Marklund L)
27,4aK 220 284 Dju MP B 19/10-2 10/2140 627,5ag
16: 22 1-0-1
Dju MP Ös31/10-4 1/2160 428,5
17: 0 0-0-0
Dju MP B 12/11-12 10/1640 427,4a
Dju MP B 20/11-6 4/1680 527,9
Dju MP Ös 9/12-6 1/1640 dug
VÅRVIND -s6- Viklund M (Dahlbäck L)a
28,2aM238 850 Vik Ma Bo24/10-3 7/1660 326,9
16: 18 4-0-2
Vik Ma Bo17/11-3 4/2640 132,3
17: 1 0-0-0
Vik Ma U 2/12-4 3/2160v 130,4
Vik Ma U 25/12-6 8/2140v 328,2a
Vik Ma U 12/2-8 5/2140v 034,2g
8
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
:8
99
403
525
367
146
:9
9
30
27
290
85
77
10
257
69
189
101
387
11
500
22
64
268
25
GULDTOPP -v5- Gustafsson P 29,9aM263 850
12
16: 8 0-1-1
17: 1 0-0-0
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Bo 8/9-7
U 1/10-3
Ös17/10-8
U 4/11-4
Bo 25/1-4
3/2660 029,0
2/2180 329,8
2/2180 228,6
2/2180 428,9
5/2140v 631,1ag
GREGOR MOLLYN (NO) -v8- Söderholm K 27,4aK 263 133
13
16: 19 2-1-1
17: 3 0-0-2
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
:10
:11
:12
303
330
167
237
169
:13
Bo 6/12-4 3/2140 130,2g 174
B 28/12-6 4/2660 030,2 120
U 4/1-1 1/2160v 330,3
111
Bo 25/1-4 4/2140v 330,5ag 97
U 12/2-8 8/2160v 730,3 144
TRÖ FRÖKNA (NO) -s9- Magnesten M (Kärrman T)a
:14
27,3aK 282 143 Kär Ro U 4/11-7 4/2640 429,2g 1776
16: 22 1-0-3
Kär Ro U 22/11-4 5/2140 829,7 535
17: 3 0-0-0
Mag MoU 4/1-1 6/2160v 530,8 206
Mag MoU 22/1-1 5/1640v 029,7 396
Mag MoU 12/2-8 1/2140v 630,8 587
TANGEN STOLT* (NO) -h9- Lindqvist M (Johannessen F)a
:15
27,9aK 303 421 Joh Fr Ha 20/8-52060 630,5 325
16: 14 0-1-0
Joh LI N 4/9-31600 030,0 277
17: 0 0-0-0
Joh Fr Ha 24/9-32040 529,2a 210
Joh LI Ha22/10-62040 529,6a 551
Joh Fr Ha 5/11-62060 032,7 971
14
15
Turordning: 4-11-3-8-9-13-12-5-7-1-10-2-14-15-6
V5-2
Poängjakten - P21-lopp
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre högst 135.000 kr med
högst 399 poäng.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 45.001 kr.
Pris: 5.000-2.500-2.300-2.200-2.100-2.000-(2.000)(2.000) kr.
Lopp 6 Skellefteå (Sk=25) Sö
ZADAR SWING -v4- Eriksson L (Eriksson K-O)a
17,7M 44 500
16: 14 0-1-1
17: 3 0-0-1
40:1
Bo16/12-10 1/2140v 018,6
U 25/12-1 9/2140v 519,8a
U 4/1-3 1/2140v 318,8
U 15/1-4 4/2640v020,5a
U 22/1-3 10/2160v 019,4
PHILIP DE GUEZ -v10- Lindqvist O A (Segerljung M)a
17,4M 34 300
San To Ly 8/7-1 3/2140n017,9a
16: 2 0-0-0
San To D 25/7-7 6/2160 019,3
17: 3 0-0-0
San To U 15/1-1 1/2140v 025,2
Lin OA U 12/2-9 6/1640v 418,5
San To U 3/3-3 8/2160v 020,7
989
943
431
131
2689
JUST A LITTLE STAR -v7- Nyström N a
60:1
1
Eri Le
Dju ME
Edi St
Nor Ja
Wik Pe
Volt 2140
2
16,2M 105 700
16: 8 1-0-1
17: 0 0-0-0
3
Nys Ni
Nys Ni
Nys Ni
Jok Pe
Nys Ni
Bo 2/8-5
Sk 1/9-7
Bo 5/11-3
Bo25/11-9
Bo 5/2-k
YELLOW POLKA -v5- Eriksson J 15,4M 68 500
16: 10 1-2-1
17: 0 0-0-0
:2
4/2140 021,1g 87
2/2140 0uag
242
4/2140 d13ag 320
4/1640 d1ag
84
1/2140v k19,9 gdk1
S 29/6-6 5/2140 015,4
Vi 13/7-7 1/2140 dug
Sk 8/10-2 9/2140 016,4a
U 14/11-3 4/2160 019,3
U 25/12-2 5/1640v 016,8a
ART OF WAR* (FI) -v7- Östman J (Saarela S S)a
17,3M 87 773
Oik Ja Ul 18/7-42100 018,3ag
16: 8 1-0-0
Puo HR To 6/8-3m2100 020,0
17: 3 0-0-0
Saa SS Ha 8/1-12080 020,3
Saa SS Ha 19/2-32040 019,5a
Hol HC Ha 5/3-82040 018,8a
4
5
Turordning: 1-2-3-4-5
Adi Er
Adi Er
Adi Er
Eri Le
Eri Je
576
215
250
163
835
:2
165
42
62
110
565
:3
901
349
300
348
112
V5-3
V5-4
Svensk Travsports Grundserie - Stolopp
Ljus anmälan.$3-6-åriga svenska ston 6.000 - 165.000
kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 55.001 kr.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.500-4.500-3.000-3.0003.000 (8 priser)
Lopp 7 Skellefteå (Sk=25) Sö
NELLY KERIE -s6- Gustafsson P (Brännström B-O)a
Volt 2140
17,8M 32 500
16: 10 0-0-0
17: 0 0-0-0
Jak Pi Sk 25/8-2 3/2140 017,4a
Nor Ja U 1/10-5 4/2140 019,1
Lun Pe Sk16/10-8 6/2140 718,3
Lun Pe Bo17/11-8 1/2140n722,0
Lin OA U 12/12-2 4/2140v dug
LA BARSHA -s4- Eriksson S (Nilsson K)a
19,2M 26 300
Nor Ja Bo16/12-1 2/2160v 319,3
16: 9 0-0-2
Nor Ja Bo 8/1-2 6/2140v 217,9a
17: 4 0-1-0
Nor Ja U 22/1-3 5/2140v 020,0g
Lin OA Bo 5/2-8 3/2140v d9g
Eri Sa U 3/3-3 4/2140v 419,2
FASTLIGHTNING -s5- Norberg J (Lövgren E)a
19,5M 34 900
Olo Ha U 23/4-2 9/2140 017,7a
16: 4 0-0-1
Olo Ha Sk 14/5-10 3/2140 017,6a
17: 2 0-0-0
Fre Gu Sk 9/6-1 3/2160 019,5
Öst Jo U 12/2-3 7/2140v 023,1
Mel Mi U 3/3-3 5/2160v 021,8g
FIORE RAPIDA -s5- Lindqvist O A (Bucht M)
17,6M 51 536
Nik Ma U 2/12-2 1/2160v 317,6
16: 14 2-0-1
Lin OA U 12/12-7 5/2140v 119,3a
17: 1 0-0-0
Lin OA Bo16/12-7 4/2140v 618,2g
Ohl Ul U 25/12-4 6/2140v 419,0a
Lin OA B 3/1-2 3/2140 d14g
1
40:1
814
321
498
335
301
:3
TORPA ODIN* (NO) -v5- Östman J (Sandvik R)a
3
393
365
599
729
863
4
344
26
30
29
34
16,6M 127 750
16: 16 2-2-1
17: 0 0-0-0
Ren Me U 21/10-5 8/2140 417,0a
Ren Me U 4/11-10 7/2140 518,0a
Ren Me Bo17/11-8 1/2160n119,4
Ren Me U 2/12-6 2/2160v 018,4
Ågr Mi U 12/12-2 3/2160v 018,7
ZELEBER Å. -s6- Östman J (Saarela S S)a
17,1M 130 536 Jau Mi Bo 25/1-1 5/2140v 817,8a
16: 24 2-4-1
Jau Mi Bo 5/2-2 6/2160v dug
17: 6 0-1-1
Sal Ri U 12/2-3 6/2160v 217,3
Sal Ri Bo 23/2-8 4/2140v 018,9
Saa SS Ha 5/3-52040 318,6
5
6
M.T.JOYCE -s6- Eriksson L 15,7M 125 100
16: 13 0-1-3
17: 5 0-1-0
:4
60:1
443
480
40
157
254
:2
233
867
828
716
150
:3
Bo 8/1-3 1/1660v 516,6 341
U 15/1-9 2/2140v 018,8 144
Bo 25/1-1 6/2140v 217,4a 309
Bo 5/2-4 1/1640v 017,0ag 261
Bo 23/2-3 12/2160v 018,1 1132
KAROLIN B.T. -s6- Viklund M (Huisman A K)a
:4
17,2M 114 050 Ost SH B 11/10-7 6/2140 716,0a 138
16: 9 0-0-0
Ost SH U 4/11-1 1/2160 d13g
270
17: 2 0-0-1
Ost SH U 14/11-10 6/2140 d7ag
62
Ost SH U 22/1-6 2/2140v 418,2
96
Ohl Ul U 12/2-3 4/2160v 317,5
348
7
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
8
GATELINK -s4- Olofsson H 15,7M 155 700
16: 13 2-2-2
17: 2 1-0-0
5/10-3 5/2140 215,2a
12/10-7 5/2140 414,0a
23/11-8 7/2140 716,0a
22/1-7 3/2140v 118,3
12/2-3 3/2160v 818,1g
CARLOS MADONNA -s6- Melander M (Melander G)
16,4M 162 200 Mel Mi B 5/12-4 2/1640 215,2a
16: 10 2-2-3
Mel Mi U 12/12-2 2/2160v 216,9
17: 2 0-0-0
Mel Mi U 25/12-7 4/2640v418,1a
Mel Mi G 26/2-11 13/2140 415,2a
Hol An Ös 5/3-4 7/2140 416,9g
CHINTANA BANANAS -s5- Söderholm K (Marklund L)
16,6M 65 650
Söd Kr Sk 25/8-4 2/2140 316,6
16: 16 0-0-2
Söd Kr Bo 15/9-2 9/2140 617,9
17: 1 0-0-0
Söd Kr Bo 30/9-11 9/2140 617,7a
Ohl Ul Sk 8/10-2 4/2140 415,9a
Ohl Ul U 3/3-7 3/2140v 818,1a
SABELLINE -s6- Särkiniva J (Svalenström I)a
16,7M 164 900 Olo Ha Bo 15/9-4 4/2140 017,1a
16: 12 1-0-2
Gus Pe Bo 8/1-8 5/2640v019,1a
17: 4 0-0-0
Sär Jo Bo 25/1-1 12/2140v 017,8a
Sär Jo Bo 5/2-6 12/1640v 515,8a
Söd Kr Bo 23/2-7 4/2640v018,8a
RESTART -s4- Björklund M H (Sandström E)a
17,2M 68 100
Bjö MH U 25/12-4 4/2140v 519,0a
16: 10 1-0-0
Bjö MH U 15/1-4 6/2640v020,6a
17: 4 0-1-0
Öst Jo U 22/1-3 8/2160v 218,4
Öst Jo B 8/2-8 10/2140 017,2a
Bjö MH U 3/3-7 4/2140v 717,9a
9
Mel St
Goo Bj
Kih Ör
Eng Je
Sjö Cl
S
S
S
U
U
:5
61
133
46
17
22
:6
10
151
46
117
704
40
11
654
268
488
193
253
12
95
735
527
537
823
13
46
277
282
228
567
Turordning: 9-10-4-5-6-2-11-13-7-8-12-1-3
:7
:8
:9
37,7K 15 400
16: 5 0-0-1
17: 0 0-0-0
1
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Gus Pe
Volt 2140
:2
126
139
60
166
266
Lopp 8 Skellefteå (Sk=25) Sö
HILDEGUN -s4- Gustafsson P 12/5-3 1/2140 d4g
9/6-5 2/1640 337,7
1/7-1 5/1640 541,6g
5/8-1 2/2160 841,2g
25/8-1 3/2140 739,8g
LEJANS HULIGAN -v7- Nilsson R (Nilsson J R)
0
Ala Ja Bo10/12-p 1/2180np59,3
16: 0 0-0-0
Nil Ro Bo 6/12-k 1/2160 kdvän
17: 0 0-0-0
Nil Ro Bo16/12-k 1/2160v k44,6
Nil Ro Bo 8/1-k 1/2160v k39,4g
2
AYA -s6- Renman M (Lindmark J)a
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre svenska och norska
kallblodiga högst 40.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 25.001 kr.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Bo
Sk
Ly
U
Sk
2
34,1M 32 806
16: 4 0-2-0
17: 1 0-0-0
Bo 3/7-9 4/2160 d12g
Ha 8/10-k2060 k36,5g
Bo17/11-5 3/1640 237,4g
Ha 3/12-12060v235,3g
Ha 5/2-12040 534,1g
TAND ROSS -v10- Norberg J (Genlund M)a
36,1M 25 450
Sko RN H 6/6-2 4/1660 037,9g
16: 3 0-0-0
Sko RN Ov 25/6-9 5/2100 039,0g
17: 3 0-0-2
Öst Jo U 15/1-2 2/2160v 338,6g
Öst Jo Ös 27/1-1 1/2160 338,4
Öst Jo B 19/2-8 3/1660n036,6
ODDSY -s5- Lindqvist O A (Eriksson O)a
33,7M 28 500
Lin OA Sk 14/5-1 4/1640 036,4g
16: 5 1-0-0
Eri Le Ly 5/7-3 2/2140 637,0
17: 0 0-0-0
Ste Fr Bo 30/8-1 2/1640 636,6g
Lin OA Sk 20/9-7 3/2140 133,7
Lin OA Bo 5/11-2 12/1660 533,7
TRÖ FAX STJÄRNA -v6- Jokiniemi V (Komu J)a
33,4M 36 432
Jok Ve Rv28/10-12100 438,3
16: 6 0-2-0
Jok Ve Bo 5/11-2 1/1640 234,5
17: 2 0-0-0
Öst Jo Bo16/12-3 2/2140v 235,7
Jok Ve Bo 8/1-1 5/1640v 035,4g
Jok Ve Bo 5/2-9 6/2140v 433,4
NYGÅRDS GULLAN -s5- Eriksson S (Holmgren L)a
32,0M 39 400
Nil Je Sk 20/9-7 4/2140 334,8g
16: 13 0-1-4
Nil Je Bo 5/11-2 1/1660 d11g
17: 2 0-0-0
Nil Je Bo25/11-8 5/2640 335,4g
Nil Je Bo 5/2-9 8/2140v 035,1
Nil Je Bo 23/2-11 9/2140v 043,1g
3
Eri Sa
Bje JM
Öst Jo
Bje JM
Kol LA
40:1
15
82
57
372
606
:2
1p1
ejg
ejg1
gdk1
60:1
379
gdk
39
35
41
:2
4
993
358
138
86
173
5
24
68
205
195
126
6
95
361
59
270
268
7
33
87
156
201
625
Turordning: 6-5-3-7-4-1-2
:3
:4
:5
V5-5
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre högst 60.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 25.001 kr.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 9 Skellefteå (Sk=25) Sö
IKON ZON -v4- Östman J (Larsson K)a
17,1M 12 700
16: 5 0-0-1
17: 1 0-0-1
S 18/5-1
E 31/5-3
S 10/6-9
E 1/7-1
Bo 5/2-8
PERFECT W.F. -v4- Norberg J (Wikstén M)a
17,8M 14 700
Nor Ja Sk 20/9-6
16: 8 0-0-0
Eri Le Bo 30/9-1
17: 0 0-0-0
Nil Ro U 21/10-6
Jak Pi B 2/11-5
Nor Ja Bo 5/11-6
1
Hau Ke
Kih Ör
Hau Ke
Kih Ör
Öst Jo
2
Volt 2140
40:1
7/2140 018,6g 239
8/2140 317,1
59
6/2140 d11g
41
2/2160 020,7g 188
4/2140v 318,2 145
3/2140
3/2160
1/2140
3/2140
3/2140
:2
517,8
156
719,6 196
018,6 839
020,8 1867
518,1 535
K.Y.POSEIDON -v5- Alamäki J 19,5M 9 700
16: 1 0-0-0
17: 2 0-0-1
:3
Bo10/14-p 5/2140 p33,3
1p
Bo07/15-k 2/2140 k24,3g gdk
Bo 12/5-1 2/2140 022,9g 775
Bo 5/2-5 8/2140v 319,5 930
U 12/2-6 9/2140v 419,8
63
QUEEN RICK -s4- Mikkonen J a
:4
18,1M 16 500
Mik Ja Sk 9/6-k 6/2140 k24,1g gdk
16: 4 0-0-0
Eri Le Sk 14/7-1 7/2140 419,3 122
17: 0 0-0-0
Mik Ja U 5/8-2 6/2140 418,1 1133
Mik Ja Sk 25/8-3 7/2140 d10g
519
Mik Ja U 1/10-2 6/2140 0ug
378
BRAVO PRINSESS -s4- Berglund R L (Fredriksson L)a
:5
18,1M 17 000
Öst Sö Bo08/15-2 1/1640 619,6 212
16: 3 0-0-1
Öst Sö Bo09/15-2 3/1640 621,2ag 248
17: 0 0-0-0
Öst Sö Sä 25/4-6 1/2148n320,4 196
Öst Sö Bo 12/5-5 3/2140 618,1 695
Eri Le Bo 17/6-2 2/1640 519,2
102
DWIGHT SISU -h4- Heinonen A (Salmela P)
:6
18,5M 9 300
Ohl Ul Bo24/10-1 8/1640 d10g
15
16: 4 0-0-0
Mel Mi U 22/11-5 6/2140 620,3g 27
17: 2 0-0-0
Jok Pe Bo16/12-1 4/2140v 420,2
57
Ohl Ul Bo 5/2-2 4/2140v 618,5g 337
Ohl Ul Bo 23/2-10 3/2140v dvändg 19
3
Ala Ja
Ala Ja
Eri Je
Ala Ja
Ala Ja
4
5
6
SO GÅ JINX -v4- Eriksson L (Bucht M)
17,3M 56 300
16: 11 0-1-1
17: 5 0-1-0
60:1
U 4/1-3 4/2140v 0ug
U 22/1-3 9/2160v 819,3
Bo 5/2-8 1/2140v 519,1
U 12/2-3 5/2140v 718,8g
U 3/3-3 2/2160v 218,4
FANTOM SUND -v8- Nilsson R (Henriksson B-G)a
15,6K 54 500
Olo Ha Sk 25/6-13 1/2140 717,3a
16: 11 0-1-0
Sjö Cl Ly 1/7-7 8/2140 619,5
17: 0 0-0-0
Kar An Bo 12/8-3 4/1640 019,9ag
Lin OA Bo 15/9-11 4/2140 017,8g
Olo Ha Bo24/10-12 2/2140 020,5g
APHEX A.F. -v5- Söderholm K (Marklund L)
18,2M 37 000
Söd Kr Bo 15/9-8 11/1640 019,0ag
16: 14 0-0-0
Söd Kr Bo 30/9-12 3/2140 020,4a
17: 1 0-0-0
Mar La Sk16/10-8 4/2140 618,2g
Ohl Ul Bo24/10-10 11/2140 017,9a
Söd Kr U 3/3-3 6/2160v 519,4
7
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
Eri Le
66
272
214
315
216
:2
8
167
220
89
207
39
9
140
217
288
110
651
SEDELPRESSEN -s5- Olofsson H 16,7K
10
16: 9
17: 2 57 700
1-0-2
0-0-1
Olo Ha
Sjö Cl
Olo Ha
Sjö Cl
Olo Ha
Sk
Sk
Bo
Bo
U
11/8-3
25/8-7
15/9-2
8/1-4
12/2-3
6/2140 318,5
1/1640 316,8
8/2140 818,0
2/1640v 317,9
3/2140v 518,6
QUEEN OF VICTORY -s6- Månsson C Mar Ma Ax27/10-3 6/2140 318,1a
Ott Ch Ax 8/11-9 1/2140 118,7
Mån Ch U 15/1-4 3/2640v0ua
Mån Ch U 12/2-3 6/2140v 021,7g
Lin OA B 1/3-8 1/2140n518,3a
WILD NOCK (DK) -v6- Melander M (Öhrling M)a
17,6M 39 364
Eri Ch Hd 29/7-4 5/1640 duag
16: 7 0-0-1
And KK Ti 7/8-4 8/1609 0uag
17: 1 0-0-0
Olo Ha Bo 15/9-k 2/2140 k20,2
Olo Ha Bo 30/9-13 1/2140 d3g
Mel Mi Bo 23/2-1 5/2160v 019,3
TALLYHO -s5- Lundberg P (Salmela P)
16,4M 59 200
Ala Ja Sk 14/4-8 8/2140 018,9a
16: 5 0-2-0
Lin An Sk 5/5-7 8/1640 019,3a
17: 0 0-0-0
Lun Pe Sk 20/9-9 4/2140 216,4
Eri Sa Bo 30/9-11 3/2140 217,1a
Mel Mi Bo24/10-6 7/2140 018,3
HÖWINGS UNDERCOVER -v5- Eriksson S (Lundqvist K-G)a
17,7M 39 500
Lun Pe Sk16/10-7 11/2140 419,4g
16: 3 0-1-0
Eri Sa Bo16/12-2 2/2160v 419,2g
17: 3 0-2-0
Lin OA Bo 8/1-2 5/2140v 518,4a
Eri Sa Bo 5/2-5 3/2160v 218,6
Eri Sa Bo 23/2-1 1/2140v 217,7
FLIRTIN FANCY -s6- Eriksson J (Larsson C E)a
15,1M 50 600
Kon Jo S 09/14-1 6/2140 817,3g
16: 0 0-0-0
Kon Jo S 10/14-3 5/2140 315,4a
17: 0 0-0-0
Kon Jo S 10/14-1 12/2140 415,1a
Kon Jo S 11/14-12 8/2140 515,1
Eri Je U 3/3-k 3/2140v k20,0
:3
:4
130
44
101
67
184
:5
18,6M 38 250
11
16: 4 1-0-1
17: 3 0-0-0
78
53
57
129
144
12
36
113
gdk
51
738
13
329
298
693
70
276
14
51
34
45
47
20
15
38
210
78
73
gdk
Turordning: 14-15-10-11-13-7-1-5-4-3-6-2-9-8-12
:6
:7
:8
:9