Jan Olsson - Minnesrummet

Vår käre
Jan Olsson
har hastigt lämnat oss.
Anna-Lena och Roger
med familj
Annika och Micke
med familj
Bertil och Inga
Kerstin
Övrig släkt
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar