här! - Ung Företagsamhet

Smaka på entreprenörskap!
Hur smakar entreprenörskap? Går det att ta på
Under tiden jury överlade och utsåg vinnaren inspirerade
etreprenörskap? På grundskolan arbetar Ung Före-
f. d UF-företagaren Maria Berghäll för deltagande klas-
tagsamhet för att eleverna ska få träna och utveckla
ser och publik kring temat Vad ska jag bli när jag blir
sina förmågor och få verkliga upplevelser av yrken och
stor? Hon lyfte olika perspektiv på framtidsfrågor och
arbetsliv. Ung Företagsamhet erbjuder därför samarbe-
drömmar. Idag driver Maria eget – hon är ett av många
ten med det lokala näringslivet. Ett sätt att samarbeta
exempel på entreprenörer.
i skarpa lägen är möjligheten för skolor att delta i ett
Innovation Camp. På den regionala UF-mässan
Efter prisutdelningen besökte klasserna mässgolvet och
Entreprenörskap på riktigt på Elmia 2 mars genomför-
mötte alla utställande unga entreprenörer från hela länet.
des den avslutade delen i Innovation Camp för grund-
I år ställde ca 230 UF-företag ut sina varor och tjänster
skolor i Jönköping län med presentation av elevernas
på Elmia. Bland utställande UF-företag fanns de som var
lösningar. Elever i årskurs 7-9 har alltså under en
med och tävlade i olika kategorier exempelvis Årets pro-
begränsad tid arbetat fram lösningar på ett verkligt
duktutveckling, Årets vara och tjänst, årets säljare. Det
uppdrag från Smålands Turism. Deras uppgift har varit
blev en dag full av entreprenörskap på olika sätt som gav
att presentera ett erbjudande för en klass från Berlin ska
framtidstro och energi.
välja att förlägga sina fyra dagar i Småland på en skolresa. Vi passade på att fråga lärarna till finalisterna om
Läs mer på nästa sida!
vad de upplevt i undervisningen under arbetets gång.
ufjkpg
Elin, lärare Mogärdeskolan:
Eleverna behövde lite stöd för att komma igång och strukturera arbetet, men sen spånade de rejält och jobbade genom
att söka mycket på nätet och låna varandras erfarenheter. De har använt en del matematiklektioner, svenska lektioner
samt den gemensamma tid klassen har 30 min per vecka till att arbeta med Innovation Camp. De har fått träna på
samarbete och att strukturera sig. Det ger viktig livskunskap och möjlighet att ta sig fram i livet! Det ger dem en större
bild av världen utanför skolan och att allt inte handlar om att lära in text utantill till ett prov. Entreprenörskap är en
viktig bit att jobba med.
Linnea och Thomy , lärare Hillerstorpsskolan:
Eleverna tog sig an arbetet med att lösa ett verkligt uppdrag från Smålands Turism med stort engagemang, det var riktigt roligt att se. Det ringdes till bussbolag och en massa olika ställen. No och So har använts till arbetet med Innovation Camp. De har fått ta initiativ, vara kreativa och samarbeta. Jag har sett att flera elever vuxit och blivit stolta över
det de gjort. Vi tycker att ungdomarna växer när de får stå framför en grupp med okända människor och redovisa det
de har jobbat fram. Som förberedelse har de redovisat för 6:orna på skolan. De var väldigt nöjda efteråt när de övervann sin rädsla för att stå framför folk.
Marcus, Lärare IES Jönköping:
Eleverna var entusiastiska att få ge sig i kast med något ”riktigt”, en uppgift som någon utanför skolan gett dem. Att
det dessutom var ett tävlingsmoment i det hela, sporrade många av dem ytterligare. Det är ytterligare en dimension,
att eleverna skapar något som någon annan utanför skolans värld faktiskt kan få ta del av. Det var en bra övning att
söka relevant information samtidigt som det gav dem en bättre förståelse för sitt eget närområde, Småland. Förmågan
att kunna leva sig in i vad en skolklass från Berlin kan vara intresserade av, vad vi har att visa upp och vara stolta över
i Småland samt att avslutningsvis kunna sätta ihop allt detta till en resa. Likaså var det nyttigt att de fick tänka budget
också, planera för vad en middag för en skolklass kostar, resor, boende aktiviteter med mera. Jag tror att många av
dem insett komplexiteten i att planera ett större projekt. Att det är mycket hänsyn som måste tas till mycket. Eftersom
det gjordes som ett grupparbete har de också fått öva sig i att ta ansvar, fördela ansvar och utkräva ansvar av varandra.