Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut 2014

Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut 2014 - 2016.
1. När du kom till BoA. Tycker du
den information du fick om oss
var tillräcklig?
2. Har den informationen stämt
överens med vad du förväntat
dig av tiden på BoA?
0%
0%
ja
ja
nej
nej
100%
allt var ok tycker jag
delvis
100%
Det har stämt och blivit ännu mer än jag har förväntat
70% av ungdomarna svarade på utvärderingen vid avslut 2014-2016.
Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut 2014 - 2016.
3. Tycker du att din tid på BoA
har förbättrat din livssituation
(såsom ex med ekonomi, bostad
eller förmåga att klara sig själv?)
0% 6%
ja
nej
delvis
jag försöker
jag har varit nöjd på BoA
BoA har försökt hjälpa mig
Jag har förbättrat en del saker, tex att hålla i en god ekonomi
Jag har förbättrat mig under tiden med hjälp av BoA
Den kontaktperson som jag hade förbättrat mig på olika sätt. Jag var
väldigt nöjd med min kontaktperson och Boa.
Fått hjälp med bostad och ekonomi, förmåga att klara sig själv hade jag
redan
Allt var bra på Boa
Under tiden jag har bott på Boa har min livssituation både psykiskt och
socialt har förbättrat. Alla personalen på Boa är empatiska och
sympatiska. Margaretha som var min kontaktperson har underlättat för
mig att lära hur man hanterar alla svåra situationer som uppkommer.
Hade alla andra boende varit som Boa skulle alla nyanlända ungdomar
utvecklat sig vidare och lär sig mycket om samhället.
94%
70% av ungdomarna svarade på utvärderingen vid avslut 2014-2016.
Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut 2014 - 2016.
Eftersom personalomsättningen inte är så stor så får man chansen att
träffa samtliga som jobbar vilket jag tycker är jättebra. Även om man
har en kontaktperson så finns andra som man kan få tag i om han/ hon
är onåbar.
nej
Olika på sätt
Alla som jobbade på Boa var väldigt bra och duktiga
Boa är en väldigt bra plats som alla nyanlända ungdomar önskar sig. De
har alla förutsättningsförmåga.
4. Tycker du att personalen på
BoA har klarat av sina uppgifter?
0% 6%
ja
nej
delvis
94%
70% av ungdomarna svarade på utvärderingen vid avslut 2014-2016.
Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut 2014 - 2016.
5. Är det något som du vill tillägga?
Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb. Torsdagskvällar var bland det bästa jag tyckte om. Tack för tiden vi har haft tillsammans.
Nej! Allt funkar jättebra på BoA.
Jag tycker att ni är de enda som klurat ut min humor
Jag tackar all personal på BoA
Jag tycker att hur många möten en ungdom ska ha måste bestämmas individuellt och borde kunna bero på olika situationer. Ungdomar kan kontakta
BoA via telefon om de behöver hjälp. Kan ha möte 2 gånger i månaden. Annars tycker jag att BoA är bra och personalen på BoA är mycket hjälpsamma
och snälla.
Att erbjuda personalen kurser och vidareutbildning
Jag är väldigt nöjd med BoA och jag kommer att sakna er jättemycket. Tack så mycket för allt.
Personalen kan bli bättre på att förklara varför de gör saker tex varför man måste göra vissa saker. Personalen har lyssnat med sitt hjärta.
Jag vill bara tacka er som har hjälpt mig med allt. Jag upplevde bäst tider hos BoA och personalen.
Det är bra med BoA att dem har haft samma personal under min tid och det var jättebra för ungdomarna att träffa samma personal varje gång när man
kom på BoA.
Man lärde sig av de andra på BoA. Tex om livet om människor osv.
Jag är oerhört nöjd och glad att jag är en av de ungdomar som har bott på BoA. Alla personalen på BoA är jättetrevliga och kärleksfulla, den kunskapen
som jag har fått/ lärt mig lever jag med även som mamma idag!
70% av ungdomarna svarade på utvärderingen vid avslut 2014-2016.