Motioner till - Olofströms Älgskötselområde

Motioner
till
Olofströms Älgskötselområde
Från Harasjömåla Södra
Motion 1
Harasjömåla Södra motionera om att höja arealen för att få lov att skjuta vuxen älg, höjs till
400 ha.
Undantag, de jaktlag med en vuxen i tilldelning behåller den tills den är skjuten under
treårsperioden, gäller endast om arealen för vuxen är 400 ha eller mer.
Motion 2
Jaktlag över tusen ha garanteras en vuxen älg per tusen ha, gäller hela jakttiden eller tills
jaktlagets kvot är fylld.
OBS! Första vuxna älgen räknas som jaktlagets garantiälg.
I övrigt gäller styrelsens förslag 2, 2016-2018.
Harasjömåla Södra
Christer Thomasson
Harasjömåla Jaktklubb
Christer Thomasson
Ordförande