VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2017
Ordförande
Harriet Holstein
1 år
nyval
Vice ordförande
Helén Widfeldt
2 år
nyval
Sekreterare
Josefin Magnusson
2 år
nyval
Ledamot
Kristina Svanfeldt
1 år
fyllnadsval
1 år
fyllnadsval
Ledamot
Martti Keskinen
2 år
nyval
Suppleant 1
Annette Rydebrink
1 år
fyllnadsval
Suppleant 2
Sara Kärrlander
2 år
nyval
Ledamot
Revisor
Merit Nilsén
1 år
omval
Revisor
1 år
nyval
Suppleant 1 Maria Garpenqvist
1 år
omval
Suppleant 2 Maria Dahlberg
1 år
omval
TILL VALBEREDNING 2017 FÖRESLÅR VI:
Valberedningsledamot/sammankallande
Marie Lindström
1 år
nyval
Valberedningsledamot
Pia Rönnqvist
2 år
nyval
Valberedningsledamot
Cecilia Jonsson
1 år
fyllnadsval
Valberedningen 2016 har bestått av:
Susanne Konola, sammankallande
Ann-Sofie Lindgren, ledamot