kallelse - Centerpartiet

KALLELSE
TILL distriktsstämma 2017 För CENTERPARTIET i UPPSALA LÄNS
DISTRIKT
Du kallas härmed till årsstämma med sedvanliga förhandlingar
Datum: 8 april
Tid: Stämman inleds kl. 09.30, insläpp och registrering sker från kl. 09.00
Plats: Furuhöjdskyrkan, Alunda
Färdbeskrivning:
Ta sig hit: Buss 886 och 887, hållplats Alunda Parkvägen. Det finns även goda
parkeringsmöjligheter kring kyrkan
_______________________________________
Motioner: Skickas till [email protected] Sista datum att skicka
in motioner är den 10 mars kl. 23.59. Märk mailets rubrik med vilka ärenden
motionen rör.
Handlingar: Finns att hämta på distriktets hemsida
(www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/startsida) under fliken ”distriktsstämma
- årsmöte”.
_______________________________________
Program för dagen: 9.00-9.30: Insläpp och registrering. Mötet påbörjas 09.30
med paus för fika och lunch. Mötet avslutas senast 17.00
Stämman gästas av Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom
__________________________________________
Anmälan: Vänligen anmäl dig till distriktsombudsman Freija Carlstén via mejl
[email protected] eller ring 070-608 62 60. Kostnad per
deltagare är 200 kr (Kretsarna faktureras för sina respektive deltagare i
efterhand).
Varmt välkommen,
Anne Lennartsson
Distriktsordförande