söndagsservice

18
SÄNDAREN NR 10 2017
SÖN DAGSSERV ICE
PSALMVAL
Här hittar du förslag på
passande psalmer för de
kommande fyra söndagarna.
Psalmvalen tas fram
Carin Åkesson.
Brukssångerna väljs ut av
Lena Wohlfeil och Stefan
Jämtbäck.
Här finns psalmerna
och sångerna:
Psalmer och Sånger
(Verbum 2003).
Ung Psalm
(Libris 2006)
Brukssånger:
www.brukssanger.se
Lovsångerna är hämtade ur
Psalmer och Sånger
* Lovpsalm
Kampen mot ondskan
●● GT 1 Kung 18:26–29, 36–39
●● Ep Upp 3:14–19
●● Ev Mark 9:14–32
●● Ps 25:12–22
3:e söndagen
i fastan
19
Guds mäktiga verk
●● GT 1 Sam 2:1-10
●● Ep Kol 1:15-20
●● Ev Luk 1:26-38 (alt: 1:46-55)
●● Ps 147:7-15
MARS
Marie bebådelsedag
26
MARS
Psalmer och Sånger
8* Lova vill jag Herran, Herran /87 Våga vara den du i Kristus är /90
Blott i det öppna /253 O giv oss, Herre av den tro /269 Sorgen och
glädjen /275 Led milda ljus /497* Dig tillhör äran, o Guds rena lamm
/501 Han gick den svåra vägen /832 Gud i dina händer /840 Jesus,
Guds son /841 När livet inte blir som vi har tänkt oss
Psalmer och sånger
1*Gud, vår Gud, vi lovar dig v 1-5/15* Halleluja, sjung om Jesus (v 3-4)
/164 På tröskeln till Marias hem/ 205 Vila i din väntan/ 357 Gud bor
i ett ljus/ 385 Mänsklig visdom djupt förstummas/ 530 Alla källor
springer fram i glädje/ 531 Min själ berömmer Gud med fröjd/
532 Salig du och högt benådad/ 808 Redo/ 818 Barn och stjärnor
Ung psalm 235 I själens dunkla natt /239 Goodness is stronger than evil /240
Be not afraid /242 Känn ingen oro /243 Du är mitt ljus /245 Nattens
mörker är inget mörker /253 All night, all day /281 Den starkhet jag
har
Ung psalm
92 Kristus, din ande i oss/ 97 Gud kommer nära/ 114* Lord, I lift Your
name on high / 118* Jubla, min själ / 253 All night, all day
Psalmer i 2000-talet
804 Var inte rädd för fallet/817 Med hjärtats tillit/824 Uppmuntran/825 Var inte rädd för vreden/888 Att be är att vara hos Gud/950
När sorgen känns tung
Psalmer i 2000-talet
881 Med öppna tillitsfulla händer/ 855 Minns du Maria/ 909 Vänta,
vila, vara/ 921 En källa till liv/ 935 Vi sjunger med Maria
Brukssånger
Jag vill vara som Maria/ Maria och ängeln/ Ande och materia
Brukssånger
Snålblåst/ Bär oss över gränser/ Ljuset segrar över mörkret
5:e söndagen
i fastan
Försonaren
2
●● GT 4 Mos 21:4–9
●● Ep 1 Joh 1:8–2:2
●● Ev Joh 3:11–21
●● Ps 103:8–14
Vägen till korset
●● GT 2 Mos 13:6–10
●● Ep Heb 2:14–18
●● Ev Mark 11:1–1
●● Ps 188:9–29
Palmsöndagen
9
APRIL
APRIL
Psalmvalslistan publiceras i
följande kommande nummer
av Sändaren:
#14 5/4
#18 3/5
#22 31/5
#26 28/6
#30 26/7
#34 23/8
#38 20/9
#42 18/10
#46 15/11
#50 13/12
Ett par dagar efter publicering
i papperstidning finns
psalmvalen också på
hemsidan, under vinjetten
Söndagsservice.
Psalmer och Sånger
10* Lov, ära och pris/28 Så älskade Gud världen/37* Kristus är världens ljus/38 För att du inte tog det gudomliga
/137 Den kärlek du till världen bar/497* Dig, tillhör äran, o Guds rena lamm/779
Så älskade Gud världen/828 Det enda som bär/832 Gud, i dina händer/840 Jesus, Guds son/841 När livet inte blir som vi har tänkt oss
Psalmer och Sånger
38 För att du inte tog det gudomliga/45 Jesus för världen/104* Gläd
dig, du Kristi brud/111 Kristus kommer, Davids son/108 Gå, Sion, din
konung att möta/135 Se, vi går upp till Jerusalem/385 Mänsklig visdom djupt förstummas/487* Hosianna, Davids son/499* Dig vi lovsjunger, ärar/785* Du är helig/860* Helig, helig, helig
Ung psalm
117 Från mörker till ljus/40 Frikänd/56 Du som kan/136 Jesus paid it
all/135 Där får jag andas ut/246 You raise me up/288 Wanna praise
you (Shackles)
Ung psalm
13 Jämna väg för Gud/154* Halleluh!/181 The kingdom of God/265 Jag
vill upphöja dig, Gud/288 Wanna praise you
Psalmer i 2000-talet
804 Var inte rädd för fallet/837 Du satte dig ner som de nederstas
vän/854 I smyg/882 Kärleken som aldrig svek
Brukssånger
Vi kommer inför dig/ Min räddning/ Stanna hos oss
Korset
●● GT Jes 53:1–12
●● Ep 1 Kor 2:1–10
●● Ev Mark 16:1–14
●● Ps 118:15–24
Långfredagen
14
Psalmer i 2000-talet
824 Uppmuntran/826 Gå med Gud/831 Lägg i varandras händer
fred/833 Inte med makt/857 En enda vind
Brukssånger
Fastesång/ Du som är vägen/ Kärlekens väg
Kristus är uppstånden
●● GT 2 Mos 5:1–11
●● Ep 1 Kor 15:12–21
●● Ev Mark 16:1–14
●● Ps 118:15–24
APRIL
Påskdagen
16
APRIL
Psalmer och sånger
136 Du går Guds Lamm, du rena/ 137 Den kärlek du till världen bar/
140 Du bar ditt kors/ 142 Skåda, skåda nu här alla/ 143 Guds rena
lamm/ 144 O huvud blodigt, sårat/234 O salighet/ 501 Han gick den
svåra vägen/ 502 Du, Herre Jesus, ensam går/ 866 O Guds lamm/
867 Se Guds lamm
Psalmer och Sånger
146* Vad ljus över griften/152 Kristus lever – underbara ord/153 Livet
vann, dess namn är Jesus/154 Dina händer är fulla av blommor/155
Herren lever/204 Kornet har sin vila/515 Det var i soluppgången/520
Uppstått har Jesus/815 Jesus har uppstått/817 Världen som nu föds
på nytt.
Ung psalm
23 Jesus, tänk på mig/ 56 Du som kan/70 O, Guds lamm/ 71 O, Guds
lamm/ 103 I smyg/ 136 Jesus paid it all/ 138 Sing to Jesus/
239 Goodness is stronger than evil
Ung psalm
25 Var inte rädd!/38 Trots allt/113 Thank you, Jesus/114 Lord, I lift
Your name up high/117 Från mörker till ljus/143 O, happy day/275 Cantate Domino
Psalmer i 2000-talet
847 Världen har rämnat/ 864 Så böjde den dödsdömde nacken/
865 Jesus berövas sina kläder/ 866 Stabat mater/ 807 En psalm om
en orättvis Gud – tack
Psalmer i 2000-talet
810 Den värld som nyss var kall och död/867 Gläd er och jubla/869 Vi
tackar Gud – Guds ljus är här/870 För att du kom/871 Hur är det att
möta den uppståndne mästarn/872 Maria gråter/873 En psalm om
att inte ge upp
Brukssånger
Fastesång/ Vad gör vi nu?/ Du delar mitt mörker
Brukssånger
Glädjesång/ Graven är tom/ Nu är det påsk