Brev 2017 - Personskadeförbundet RTP

Information till dig som ansöker om ekonomiskt bidrag från
Göran Tidfälts fond 2017
Ekonomiskt bidrag kan ges till personer som skadats i en trafikolycka och fått en omfattande
funktionsnedsättning.
Inkomst
För att kunna söka måste du ha en låg inkomst. Du får högst ha en inkomst motsvarande
4 prisbasbelopp (ca 179 000 kr) för ensamstående. För maka/make/sambo får du lägga till
ytterligare 1 prisbasbelopp och för hemmavarande barn får ett tillägg göras på 1 prisbasbelopp
per barn. Bostadsbidrag eller handikappersättning räknas inte som inkomst.
2017 motsvarar 1 prisbasbelopp 44 800 kronor.
Du måste bifoga en kopia av 2016 års ”Beslut om årlig beskattning” från skattemyndigheten
till ansökan.
Sista ansökningsdag är 31 december 2017
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas.
Glöm inte att fylla i ditt kontonummer och att skriva under ansökan.
Ett skriftligt besked lämnas både om du beviljats bidrag och om din ansökan avslagits.
Ansökan skickas till
Stiftelsen Göran Tidfälts fond
c/o Personskadeförbundet RTP
Vintergatan 2
172 69 Sundbyberg
Adress: Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: [email protected], webb: www.rtp.se
Organisationsnummer: 815200-4134