Kallelse - Västerviks pistolskytteförening

Västerviks Pistolskytteförening
c/o Åkerö Lövbergagatan 28B
593 37 Västervik
Bankgiro 564-6146
Email [email protected]
27 febr kl 19.00
Luftvapenhallen
Ingemar Lundgren visar film och
berättar om Mars Makalös
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Prisutdelning.
Förtäring.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas
tillgängliga i Luftvapenhallen.
Välkomna!
/Styrelsen