Programöversikt

Tränarprogrammet, 180 hp
ÅR 1
Termin 1
ÅR 2
Termin 2
Termin 3
ÅR 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Idrott, grundkurs
inriktning träningslära
Idrott, fortsättningskurs
inriktning träningslära
Idrott C, Träningslära
Idrott B, Idrottspsykologi
inriktning hälsa och
och coaching
äldre
Idrott C, Träningslära
inriktning prestation
Idrott C, inriktning
träningslära
ID013G
ID004G
ID1415G
ID016G
ID1714
Idrotten i samhället
6 hp
Vetenskaplig metod
7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs
5 hp
Idrottsfysiologi
7,5 hp
Idrottens anatomi och
biomekanik
7,5 hp
Idrottspedagogik/didaktik Träningslära
5,5 hp
7,5 hp
Idrottspsykologi
6 hp
Ledarskap och
gruppdynamiska
processer inom idrotten
10 hp
Idrottsmedicin och
rehabilitering
7,5 hp
Tillämpad
prestationspsykologi
15 hp
Entreprenörsskap och
eget företagande
5 hp
ID015G
Åldrandet i ett
tvärvetenskapligt
perspektiv
7,5 hp
Idrottsfysiologi
13 hp
Träning för hälsa och
äldre
7,5 hp
Idrottsnutrition
7,5 hp
Idrottsfysiologiska
mätmetoder
6 hp
Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
behandling
7,5 hp
Träningsplanering och
träningsprinciper
11 hp
Kvantitativ
forskningsmetodik
15 hp
Examensarbete
15 hp