Rannikkoprikaati 1 (1) Esikunta Liite 1 UPINNIEMI

Rannikkoprikaati
Esikunta
UPINNIEMI
1 (1)
Liite 1
DN901
FÖRTECKNNG ÖVER DE STÄDER OCH KOMMUNER INOM VILKA DE FASTIGHETER
OCH DEN SKÄRGÅRD SOM ANVÄNDS FÖR FÖRSVARSMAKTENS TILLFÄLLIGA ÖVNINGSVERKSAMHET 15–19.5.2017 (MERITIEDP/TSTOS-HARJOITUS) ÄR BELÄGNA.
Hangö
Raseborg
Ingå
Kyrkslätt
Esbo
Helsingfors
Sibbo
Borgå
Lovisa
Pyttis
Kotka
Fredrikshamn
Vederlax