hydro solo-e

GRUNDFOS HYDRO SOLO-E
HYDRO
SOLO-E
DEN KOMPAKTA PLUG &
PUMP-LÖSNINGEN
KOMPAKT ENHET, MED HÖG
VERKNINGSGRAD OCH
KLAR FÖR DRIFT
Tryckstegringsenheten Hydro Solo-E är en
nyckelfärdig lösning som alltid effektivt
håller trycket i ditt system konstant. Den
kompakta lösningen levereras med vår mest
energieffektiva motor, vilket säkerställer
högsta möjliga verkningsgrad till lägsta
möjliga energikostnad.
De vanligaste användningsområdena för
Hydro Solo-E är:
• Bevattning
• Tvätt och rengöring
• Flerbostadshus
• Hotell
• Skolor
• Brandposter
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
MED HYDRO SOLO-E
Plug & Pump-koncept
En vanlig fabrikskonfiguration innebär att
systemet är klart att säkerställa konstant
tryck så snart det slås på.
Enkel drift
Styr enkelt systemet direkt från manöverpanelen på pumpen. Härifrån kan du starta
och stoppa systemet och justera börvärdet.
Ytterligare funktioner ställs in med appen
Grundfos GO Remote.
Stopp vid lågt flöde
Systemet stannar helt under perioder med
låg förbrukning för att spara energi.
Standardkonfiguration för alla system:
• IE5-motor
• Rostfritt stål (hygieniskt)
• Fördefinierad trycktank
Fast Track:
• Bara fyra dagar från beställning till att
den lämnar fabriken
• Unikt för Hydro Solo-E:
Inloppsfördelningsrör med
torrkörningsskydd och bas ingår i
lösningar för snabb leverans
HYDRO SOLO-E I DETALJ
IE5-motorer med hög verkningsgrad
Alla motorer som används i serien Hydro Solo-E är försedda med Blueflux-symbolen
– en garanti för den mycket höga energieffektivitetsklassen IE5.
≥IE4
2. Pressure
build up
phase
TIme (SEC)
Ramp time
99200876 / GSV
Filling time
Inga tryckslag
Funktionen för långsam rörfyllning används för att långsamt fylla till exempel ett tomt
stigarrör i ett höghus, för att undvika tryckslag.
© Copyright Grundfos Holding A/S
Larm vid överskriden gräns
Funktionen för larm vid överskriden gräns övervakar ett antal olika analoga insignaler och
avger varning eller larm om till exempel utloppstrycket överskrider en användardefinierad
gräns.
Full överblick med Grundfos GO Remote
Behövs driftsinformation om till exempel driftstid, effektförbrukning och energiförbrukning?
Med Grundfos GO Remote är varje systemoperation bara ett klick bort.
KAPACITETSKURVA HYDRO SOLO-E
ALLMÄNT
Produktprogram
1 pump
Flöde
0-71 m3/h
Tryckområde
PN10 och PN16
Max. effekt
11 kW
Vätsketemperatur
0-60 °C
Omgivningstemperatur
0-50 °C
H
[m]
120
100
90
80
70
MATERIALINFORMATION
60
Fördelningsrör + bas*:
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
CRIE 1 till 20
CRE 32 till 45
50
Pump:
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
CRIE 1 till 20
40
Pump:
Gjutjärn
(vätskeberörda delar i rostfritt stål)
CRE 32 till 45
30
CRE 45
CRE 20-3
20
CRE 32
CRE 15
CRE 10
CRE 5
CRE 1
* Bas är tillval
CRE 3
30
20
1
2
3
4
6
8
10
40
60
80
Q [m³/h]
Besök GRUNDFOS PRODUCT CENTER online och få tillgång till dimensioneringsverktyg och en fullständig översikt över alla produkter,
tekniska data och användningsområden. Gå till product-selection.grundfos.com
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.se
Namnet Grundfos, Grundfos-logotypen samt slogan Be - Think - Innovate är registrerade varumärken för Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt.
2. Filling phase