Badminton - Älmhults kommun

Idrottsskolan i Älmhult 2016/2017
8-åringar
Badminton
Du är välkommen till Älmhults Badmintonklubb. Veckorna 6-7 och 9-10 är det vi i BMK,
som har hand om verksamheten i Idrottsskolan.
Vi startar onsdagen den 8 februari i Linnéhallen A + B
Grupp 1 kl. 17.30
Grupp 2 kl. 18.30
Utrustning: gymnastikskor och idrottskläder. Medtag eget badmintonrack om du har!
Vi hoppas att vi under dessa 4 veckorna skall kunna lära dig en hel del om badminton samt
att du får lära känna vår förening, Älmhults BMK.
OBS! Vecka 8 tar vi sportlov
Har du frågor – kontakta:
Älmhults BMK, Arne Karlsson tfn 073-413 80 84 eller
Älmhults kommun, Kultur-Fritid, Eva, [email protected] tfn 551 65.
Mer information om idrottsskolan finns på www.almhult.se
Välkomna!
Älmhults BMK och Älmhults kommun, fritidsavdelningen