Här kan du läsa Svenska Hamnarbetarförbundets återkallande

Svenska Hamnarbetarförbundet
SverigesHamnar
attJoakimÄrlund
KopiaMedlingsinstitutet
KopiaSv.Hamnarbetarförbundetsavdelningar
[email protected]
Göteborg2017-03-08
Återkallandeavvarsladesympatiaktioner.
Underonsdagenden8:emarsharviinformeratsavvårtspanskasysterfackförbund
Coordinadoraattderasvarsladestrejkidespanskahamnarnafredagenden10:emarsmed
störstasannolikhetkommerattskjutasuppunderkvällen,medhänvisningtillförändrade
omständigheter.
IsamrådmedCoordinadoraochInternationalDockworkers’CouncilåterkallarSvenska
Hamnarbetarförbundetochdessavdelningarhärmedsamtligavarsladesympatiåtgärder
kommandefredagden10:emarsmedomedelbarverkan.Detinnebäralltsåattdenvarslade
sympatistrejkenmellanklockan12.00och15.00återkallasiallavarsladehamnar.
EskilRönér
Förbundsordförande
SvenskaHamnarbetarförbundet
SvenskaHamnarbetarförbundet
Sydatlanten15
41834GÖTEBORG
Tel08-6673250
E-postordförande:
[email protected]