Aktivitetsblad Bjärkegården mars - april 2017

Kontakta oss
+
Verksamheten
bedrivs i samarbete mellan Alingsås
kommuns äldreomsorg, frivilliga och olika organisationer.
Samarrangörer: Studieförbunden, Pensionärsföreningarna
I Sollebrunn, Kyrkorna i Sollebrunn.
Samtliga aktiviteter är öppna för alla seniorer oavsett var
man bor.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Det serveras kaffe till självkostnads pris:
- Enklare kaffe 10:- Café med underhållning eller föreläsning 20:- Fester 50:Detta aktivitetsblad finns att hämta på:
www.alingsas.se/omsorg-hjalp/aldre/traffpunkteroch-aktiviteter eller på Träffpunkt Bjärkegården.
Vill du veta mer?
Kontakta kommunens frivilligsamordnare på
Bjärkegården, telefon: 0322 – 616803
Träffpunkt Bjärkegården
Program för Mars – April 2017
Träffpunkt Bjärkegården
0322-616803
Centrumgatan 3, Sollebrunn
www.alingsas.se
Mars 2017
Ons 1
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, bakgrupp 14.00 semlor
Fre 31 Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Gudstjänster jämna veckor. Svenska Kyrkan,Sollebrunns Ekumenia församling,
Tors 2
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, Emil Andersson
underhåller i restaurangen klockan 14.30.
Sollebrunns pingstförsamling. Långareds församlingskrets. 14.30 H1, 15.00
gläntan, 15.30 D, 16.00 samlingssalen.
Fre 3
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Mån 6
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00 Ulla Sundvall pratar om
Kockums emajerade bruksföremål, herrcirkel 14.00.
Tis 7
Musikstund med Annelie kaffe 10.30, videocirkel 14.00.
Ons 8
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00.em andakt enl schema.
Tors 9
Boccia 10.00 kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.
Fre 10
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Mån 13 Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00, herrcirkel 14.00.
April 2017
Sön 2
Gudstjänst i restaurangen Lasse Svensson klockan 10.30.
Mån 3
Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00 Ulla S medv,herrcirkel 14.00.
Tis 4
Musikstund med Anneli 10.30 kaffe, videocirkel 14.00.
Ons 5
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, em andakt enl schema.
Tors 6
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00, högläsning 14.00.+
Fre 7
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Mån 10 Påskbingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00, herrcirkel 14.00.
Tis 14
Styrketräning med Josef 10.30, kaffe 11.00, videocirkel 14.00
Tis 11
Styrketräning med Josef 10.30, kaffe 11.00,videocirkel 14.00.
Ons 15
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, bakgrupp 14.00.
Ons 12
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, bakgrupp 14.00.
Tor 16
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 11.00,högläsning 14.00.
Tors 13
Fre 17
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Skärtorsdag påskkaffe underhållning med Emelie Samuelsson i
Restaurangen 10.30.
Långfredag den 14 – Annandag påsk 17 träffpunkten stängd.
Mån 20 Bingo 10.15 kaffe, damklubb Ulla Sundvall medverkar:sagor
vi minns,14.00,herrcirkel 14.00.
Tis 18
Musikstund med Anneli kaffe 10.30, videocirkel 14.00.
Tis 21
Ons 19
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, em andakt enl schema.
Ons 22 Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, em andakt enl schema.
Tors 20
Boccia 10.00, kortbingo 11.00, högläsning 14.00.
Tors 23 Boccia 10.00, kortbingo 11.00, högläsning 14.00.
Fre 21
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Fre 24
Mån 24 Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00, herrcirkel 14.00.
Musikstund med Annelie kaffe, videocirkel 14.00.
Promenad 10.30, våffel café 11.00.
Mån 27 Bingo 10.15 kaffe, damklubb 14.00, herrcirkel 14.00.
Tis 28
Ons 29
Styrketräning med Josef 10.30, kaffe 11.00, P.R.O Café kaffe
och underhållning 15.00 i restaurangen.
Tis 25
Styrketräning med Josef 10.30,kaffe 11.00 S.P.F Café 15.00 i
restaurangen.
Ons 26
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, Trädgårdsgrupp 14.00 skola om
plantor.
Tors 27
Boccia 10.00, kortbingo kaffe 1100, högläsning 14.00.
Fre 28
Promenad 10.30, kaffe 11.00.
Gymnastik 10.30, kaffe 11.00, trädgårdsgrupp så fröer 14.00.
Tors 30 Senior shop modevisning 10.30,klädförsäljning 11.15 - 14.00
det finns fika att köpa på träffpunkten 10:- Vinprovning 15.00
Anmälan senast mån 27/3 till träffpunkten 50:- max 20 pers