810 ThermoMat 2.0

LADDNINGSPAKET FÖR SAMMANKOPPLING AV BIOBRÄNSLEPANNOR MED ACKUMULATORSYSTEM
LK 810 ThermoMat 2.0
LK 810 ThermoMat 2.0
”Förnyelsebar energi? Ja tack!
Öka effektiviteten och se
till att du får lägsta möjliga
utsläpp”
LK 810 ThermoMat 2.0 är ett laddningspaket för sammankoppling
av biobränslepannor med ackumulator­system. Laddningspaketet är
avsett att säkerställa en optimal temperatur­skiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer
anläggningens verknings­grad. Tjärbildning och kondens motverkas
vilket ökar pannans livslängd.
LK 810 ThermoMat 2.0 är en kompakt enhet med integrerad lågenergipump som uppfyller kraven för ErP 2015 och ­termisk laddningsventil
som reglerar på två portar. Laddnings­paketet består även av tre avstängningsventiler för att underlätta installation och underhåll, tre termo­metrar
som gör att laddningsförloppet enkelt kan följas samt en isolering för att
minimera värmeförluster. Laddningspaketet finns i två utföranden - med
eller utan backventil. Med backventil uppnås de funktioner som beskrivs
under punkt 4 av eldningens faser.
LK 810 ThermoMat 2.0 finns också tillgänglig med en cirkulationspump som kontrolleras av en PWM-signal. För mer information vänligen kontakta vår säljavdelning.
LK 810 ThermoMat 2.0 installeras i returledningen mellan biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras stående med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet är vändbart och
kan enkelt anpassas för montage till höger eller vänster om pannan.
Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid en eventuell service.
Go Green!
ThermoMat är en av våra många energieffektiva produkter för ditt värmesystem.
Se hela sortimentet på
www.lkarmatur.se
LADDNINGSGRUPPENS FUNKTION UNDER ELDNINGENS
OLIKA FASER
1. UPPVÄRMNINGSFASEN
Vatten cirkulerar mellan panna och ladd­
ningspaket medan pannans temperatur stiger.
2. LADDNINGSFASEN
Den termiska insatsen börjar öppna och tillåter
returvatten från ackumulatortanken a­ tt blandas med vatten från framledningen innan det
går tillbaka till pannan. Returtemperaturen till
pannan hålls konstant.
3. AVSLUTNINGSFASEN
Den termiska insatsen är fullt öppen och
bypassledningen hålls stängd. Detta resulterar i en optimal överföring av värme från
pannan och ackumulatortanken fylls med
framledningsvatten.
4. SJÄLVCIRKULATION MED BACKVENTIL
Självcirkulation uppnås så snart eldningen
upphört och cirkulationspumpen har stannat. Det ­återstående hetvattnet laddas till
ackumulatortanken. Vid ett ­
eventuellt
strömbortfall eller pumphaveri öppnar
backventilen automatiskt för att ­
tillåta
självcirkulation. ­Backventilen ­hindrar också
återcirkulation från ackumulatortank till panna.
MED BACKVENTIL
UTAN BACKVENTIL
PUMPKARAKTÄRISTIK
GRUNDFOS UPM3 AUTO L XX-70
PANNEFFEKT
70
100
Max
60
III
80
II
40
Effekt (kW)
∆p (kPa)
50
I
30
60
40
20
20
10
0
0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,0
3,0
0,5
1,0
PUMPKARAKTÄRISTIK
WILO YONOS PARA */7,5 RKC
2,5
3,0
2.5
3.0
100
Max
80
60
40
Effekt (kW)
50
∆p (kPa)
2,0
PANNEFFEKT
80
70
1,5
Flöde (m³/h)
Flöde (m³/h)
II
30
20
60
40
20
I
10
0
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Flöde (m³/h)
2.5
3.0
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Flöde (m³/h)
2.0
LK 810
ThermoMat 2.0 G
• Förbättrad reglering
• Kompakt design
• Lågenergipump från
Grundfos
LK 810 2.0 G INVÄNDIG GÄNGA
TEKNISKA DATA
Spänning
230 VAC 50 Hz
Effektförbrukning
Max. 52 W
Max. panneffekt
65 kW vid 20°C ΔT
Returtemperatur
55°C, 60°C, 65°C eller 70°C
Arbetstemperatur
Min. +5°C/Max. +110°C
Omgivningstemp.
Min. +0°C/Max. +70°C
Max. arbetstryck
1,0 MPa (10 bar)
Media Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard
Rp - invändig gänga
Cirkulationspump
Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Material, ventilhus
Mässing EN 1982 CB753S
Material, isolering
Expanderad Polypropylen EPP
E
C
D
B
F
A
ARTIKELNR.
UTFÖRANDE
RETURTEMPERATUR
DIMENSION A MM B MM C MM D MM E MM
F MM
VIKT KG
181639
utan backventil
55 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181640
med backventil
55 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181641
utan backventil
55 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181642
med backventil
55 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181645
utan backventil
60 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181646
med backventil
60 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181647
utan backventil
60 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181648
med backventil
60 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181651
utan backventil
65 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181652
med backventil
65 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181653
utan backventil
65 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181654
med backventil
65 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181657
utan backventil
70 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181658
med backventil
70 °C
Rp 1”
208
195
193
253
82
120
3,7
181659
utan backventil
70 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
181660
med backventil
70 °C
Rp 1¼”
208
195
193
253
82
120
3,7
LK 810 2.0 G - KLÄMRINGSKOPPLING
E
C
D
F
B
A
ARTIKELNR.
UTFÖRANDE
RETURTEMPERATUR
DIMENSION A MM B MM C MM D MM E MM F MM VIKT KG
181643
utan backventil
55 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181644
med backventil
55 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181649
utan backventil
60 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181650
med backventil
60 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181655
utan backventil
65 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181656
med backventil
65 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181661
utan backventil
70 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
181662
med backventil
70 °C
28 mm
208
195
193
253
82
120
3,7
LK 810 2.0 G - INVÄNDIG GÄNGA
A
E
G
C
D
F
B
ARTIKELNR. UTFÖRANDE
181839
RETURTEMPERATUR
DIMENSION A MM B MM C MM D MM E MM F MM G MM VIKT
KG
med backventil 55 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181840
utan backventil 55 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181825
med backventil 60 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181841
utan backventil 60 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181827
med backventil 65 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181842
utan backventil 65 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181829
med backventil 70 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
181843
utan backventil 70 °C
1”
234
247
220
280
108
120
300
4,0
RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
10
9
10
11
2
3
1
4
5
6
8
9
7
10
9
11
10
ARTIKELNR
187168
187163
187164
187165
187166
055577
187017
187018
187019
013057
187021
187022
187167
180352
ARTIKELPOSITION
Pumpmotor Grundfos UPM3 Auto L xx-70 1
Termisk insats 55°C
2
Termisk insats 60ºC
2
Termisk insats 65ºC
2
Termisk insats 70ºC
2
Avstängningsventil 1”, med handtag3
Avstängningsventil Rp 1”
4
Avstängningsventil Rp 1¼”
5
Avstängningsventil 28 mm
6
Packning EPDM 44x32x2 mm
7
Backventil 810 / 811
8
Propp 810 / 811 9
EPP Isolering
10
Termometer 120°C
11
LK 810
ThermoMat 2.0 W
• Förbättrad reglering
• Kompakt design
• Lågenergipump från Wilo
TEKNISKA DATA
Spänning
230 VAC 50 Hz
Effektförbrukning
3-76 W beroende av pump­
hastighet
Max. panneffekt
65 kW vid 20°C ΔT
Returtemperatur
55°C, 60°C, 65°C eller 70°C
Arbetstemperatur
Min. +5°C/Max. +95°C
Omgivningstemp.
Min. +5°C/Max. +60°C
Max. arbetstryck
0,6 MPa (10 bar)
Media Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard
Rp - invändig gänga
Cirkulationspump
Wilo Yonos PARA */7,5 RKC
Material, ventilhus
Mässing EN 1982 CB753S
Material, isolering
Expanderad Polypropylen EPP
LK 810 2.0 W - INVÄNDIG GÄNGA
E
C
D
B
F
A
ARTIKELNR. UTFÖRANDE
RETURTEMPERATUR
DIMENSION A MM B MM C MM D MM E MM F MM VIKT KG
181663
utan backventil
55 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181664
med backventil
55 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181665
utan backventil
55 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181666
med backventil
55 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181669
utan backventil
60 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181670
med backventil
60 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181671
utan backventil
60 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181672
med backventil
60 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181675
utan backventil
65 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181676
med backventil
65 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181677
utan backventil
65 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181678
med backventil
65 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181681
utan backventil
70 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181682
med backventil
70 °C
Rp 1”
216
195
193
253
82
120
3,7
181683
utan backventil
70 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
181684
med backventil
70 °C
Rp 1¼”
216
195
193
253
82
120
3,7
LK 810 2.0 W - KLÄMRINGSKOPPLING
E
C
D
B
F
A
ARTIKELNR.
UTFÖRANDE
RETURTEMPERATUR
DIMENSION A MM B MM C MM D MM E MM F MM VIKT
KG
181667
utan backventil
55 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181668
med backventil
55 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181673
utan backventil
60 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181674
med backventil
60 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181679
utan backventil
65 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181680
med backventil
65 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181685
utan backventil
70 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
181686
med backventil
70 °C
28 mm
216
195
193
253
82
120
3,7
LK 810 2.0 W - INVÄNDIG GÄNGA
A
E
G
C
D
B
F
ARTIKELNR.
UTFÖRANDE
RETURTEMPERATUR
DIM. A MM B MM C MM D MM E MM F MM G MM VIKT KG
181844
med backventil
55 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181848
utan backventil 55 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181845
med backventil
60 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181849
utan backventil 60 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181846
med backventil
65 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181850
utan backventil 65 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181847
med backventil
70 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
181851
utan backventil 70 °C
1”
248
250
223
283
108
120
302
4,0
RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
10
9
10
11
2
3
1
4
5
6
8
9
7
ARTIKELNR.ARTIKEL
POSITION
187171
Wilo Yonos PARA */7,5 RKC FS14
1
187163
Termisk insats 55°C
2
187164
Termisk insats 60ºC
2
187165
Termisk insats 65ºC
2
187166
Termisk insats 70ºC
2
055577
Avstängningsventil 1”, med handtag3
187017
Avstängningsventil Rp 1”
4
187018
Avstängningsventil Rp 1¼”
5
187019
Avstängningsventil 28 mm
6
013057
Packning EPDM 44x32x2 mm
7
187021
Backventil 810 / 811
8
187022
Propp 810 / 811 9
187167
EPP Isolering
10
180352
Termometer 120°C
11
Art.nr 148 955 17-01
Nyfiken på mer?
LK 100 SmartComfort CT
LK 815 ThermoKit T Eco
En elektronisk shuntautomatik för konstanthållning av returtemperaturen till fastbränslepannor. Flödestemperaturen är justerbar inom
reglerområdet 5-99°C.
En laddningsgrupp med termisk reglering av returtemperaturen.
Med en panneffekt på upp till 140 kW vid 20°C ΔT är den lämplig
för större system.
LK Armatur AB
Garnisonsgatan 49
SE-254 66 Helsingborg
Sverige
Vill du veta mer?
Besök vår hemsida.
www.lkarmatur.se
Tel: 042-16 92 00
Fax: 042-16 92 20
[email protected]
[email protected]
www.lkarmatur.se