153Lugnet - Falu lasarett - Knutpunkten Falun - Borlänge

Giltig 2016-12-11–2017-06-18 Uppdaterad 2017-03-08 01:34:01
153Lugnet - Falu lasarett - Knutpunkten Falun - Borlänge centrum - Studieplan
07.06
07.16
07.26
07.36
07.46
07.56
08.56
09.31
10.01
10.31
xr
po
on
le
n
de
lle
n
E1
6
e
AV
ce G B
nt or
ru lä
m ng
AN
ce K B
nt or
ru lä
m ng
ra
n
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
08.40
09.15
09.45
10.15
SS
A
Po B V
rt äs
en t
un
kt
e
n
AV
Kn G
ut
p
AN
Kn K
ut
pu
06.47
06.57
07.07
07.17
07.27
07.37
08.37
09.12
09.42
10.12
Ja
06.44
06.54
07.04
07.14
07.24
07.34
08.34
09.09
09.39
10.09
nk
te
tr
um
Fa
l
re un
se
ce
n
La
lu
Fa
06.40
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
08.30
09.05
09.35
10.05
Ku
06.36
06.46
06.56
07.06
07.16
07.26
08.26
09.01
09.31
10.01
sa
ym
gn
et
g
n
Lu
Lu
g
sp net
or
th
al
le
06.34
06.44
06.54
07.04
07.14
07.24
08.24
08.59
09.29
09.59
re
tt
na
e
sie
t
Måndag-fredag
07.12
07.22
07.32
07.42
07.52
08.02
09.02
09.37
10.07
10.37
07.15
07.25
07.35
07.45
07.55
08.05
09.05
09.40
10.10
10.40
07.18
07.28
07.38
07.48
07.58
08.08
09.08
09.43
10.13
10.43
07.23
07.33
07.43
07.53
08.03
08.13
09.13
09.48
10.18
10.48
13.40
14.10
14.45
15.35
15.45
15.55
16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
13.43
14.13
14.48
15.38
15.48
15.58
16.08
16.18
16.28
16.38
16.48
13.48
14.18
14.53
15.43
15.53
16.03
16.13
16.23
16.33
16.43
16.53
Avgångar var 30:e minut tom
12.59
13.29
14.03
14.54
15.04
15.14
15.24
15.34
15.44
15.54
16.04
16.59
13.01
13.31
14.05
14.56
15.06
15.16
15.26
15.36
15.46
15.56
16.06
17.01
13.05
13.35
14.09
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
17.05
13.09
13.39
14.13
15.04
15.14
15.24
15.34
15.44
15.54
16.04
16.14
17.09
13.12
13.42
14.16
15.07
15.17
15.27
15.37
15.47
15.57
16.07
16.17
17.12
13.15
13.45
14.20
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
13.31
14.01
14.36
15.26
15.36
15.46
15.56
16.06
16.16
16.26
16.36
13.37
14.07
14.42
15.32
15.42
15.52
16.02
16.12
16.22
16.32
16.42
00.15N
01.45N
02.15N
00.30N
02.00N
02.30N
00.36N
02.06N
02.36N
00.15N
01.45N
02.15N
00.30N
02.00N
02.30N
00.36N
02.06N
02.36N
Lördag
NNattrafiken går natt mot almanackans lör- och söndag oavsett om fredag eller lördag är röd dag eller inte, dock INTE på julafton.
Lugnet sporthallen
Lugnetgymnasiet
Högskolan Svärdsjög.
Manhemsvägen
Psilanders väg
Falu Lasarett
Falun resecentrum
Knutpunkten
Samuelsdal E16
SSAB Västra Porten
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Kupolen E16
Studieplan Borlänge
Jaxrondellen
Giltig 2016-12-11–2017-06-18 Uppdaterad 2017-03-08 01:34:01
153Studieplan - Borlänge centrum - Knutpunkten Falun - Falu lasarett - Lugnet
n
Lu
g
sp net
or
th
al
le
re
tt
La
re n
se
ce
n
sa
tr
um
n
06.36
07.36
07.56
08.06
08.16
08.26
08.36
08.46
09.41
10.11
06.42
07.42
08.02
08.12
08.22
08.32
08.42
08.52
09.47
10.17
14.05
15.20
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.40
14.07
15.22
15.52
16.02
16.12
16.22
16.32
16.42
16.52
17.02
17.42
14.11
15.26
15.56
16.06
16.16
16.26
16.36
16.46
16.56
17.06
17.46
14.17
15.32
16.02
16.12
16.22
16.32
16.42
16.52
17.02
17.12
17.52
06.03
06.05
06.06
07.14
07.24
07.34
07.44
07.54
08.04
08.59
09.29
07.17
07.27
07.37
07.47
07.57
08.07
09.02
09.32
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
09.05
09.35
07.23
07.33
07.43
07.53
08.03
08.13
09.08
09.38
07.25
07.35
07.45
07.55
08.05
08.15
09.10
09.40
07.26
07.36
07.46
07.56
08.06
08.16
09.11
09.41
07.47
07.57
08.07
08.17
08.27
08.37
09.32
10.02
Fa
06.00
Fa
05.57
lu
06.32
07.32
07.52
08.02
08.12
08.22
08.32
08.42
09.37
10.07
05.54
lu
AV
Kn G
ut
p
un
kt
e
n
kt
e
un
AN
Kn K
ut
p
SS
A
Po B V
rt äs
en t
ra
e
AV
ce G B
nt or
ru lä
m ng
m
AN
ce K B
nt or
ru lä
m ng
Bo
r
re län
se ge
ce
nt
ru
n
le
po
06.30
07.30
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
09.35
10.05
Ku
06.27
Ja
xr
on
de
lle
n
E1
6
e
Måndag-fredag
Avgångar var 30:e minut tom
13.29
14.44
15.14
15.24
15.34
15.44
15.54
16.04
16.14
16.24
17.04
13.32
14.47
15.17
15.27
15.37
15.47
15.57
16.07
16.17
16.27
17.07
13.35
14.50
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
17.10
13.38
14.53
15.23
15.33
15.43
15.53
16.03
16.13
16.23
16.33
17.13
13.40
14.55
15.25
15.35
15.45
15.55
16.05
16.15
16.25
16.35
17.15
23.45N
01.45N
02.15N
13.41
14.56
15.26
15.36
15.46
15.56
16.06
16.16
16.26
16.36
17.16
23.46N
01.46N
02.16N
14.02
15.17
15.47
15.57
16.07
16.17
16.27
16.37
16.47
16.57
17.37
00.06N
02.06N
02.36N
23.45N
01.45N
02.15N
23.46N
01.46N
02.16N
00.06N
02.06N
02.36N
Lördag
NNattrafiken går natt mot almanackans lör- och söndag oavsett om fredag eller lördag är röd dag eller inte, dock INTE på julafton.
Jaxrondellen
Studieplan Borlänge
Kupolen E16
Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
SSAB Västra Porten
Samuelsdal E16
Knutpunkten
Falun resecentrum
Falu Lasarett
Psilanders väg
Manhemsvägen
Högskolan Svärdsjög.
Lugnetgymnasiet
Lugnet sporthallen