Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017
Agenda:
 Årsprogram 2017
 Värdegrund
 Budget 2017
Årsprogram Jolle

Mars
Vinteraktivitet med alla jolleseglare tillsammans med SNBK.

Maj
2 maj börjar träning ar för Optimist, Laser och FEVA.
Seglarskolan börjar den 24/5.
Regionläger för Laser i Vindhem med Rikstränare den 25-26/5.

Juni
Regionläger i Vindhem för Optimist den 2-3/6.
Juniregatta 10-11/6

Augusti
Breddläger i Vindhem den 12-13/8.
Seglarskolan avslutas 16/8 och ersätts av träningsgrupper.

September
Årsprogram Kölbåt
 Maj
Kvällssegling en eller två gånger inne vid SBS
 Juni
Kvällssegling två eller tre gånger inne vid SBS
Juli
Alnön Runt 1/7 (målet är minst 30 startande
igen, lika 2014). I samband med Alnön Runt
firar vi 140 års jubileum.
Årsprogram Utbildning
 Grundläggande Kappseglingskurs (MNSF/Björn Karjel ).
 Uppdrag Segling i SNBK/MNSF regi, start 15 mars (3 kvällar).
 Utbildning IOL (hemsida) för SuSS redaktörer. Vecka 12, en kväll.
 Seglarskoleseminarium SSF Seglarskola – SFF – 23 mars, Stockholm
 Förhandlingsdomare 25-26 mars Stockholm
 Licensuppdatering Mät & besiktningsman – SFF – 1 april Stockholm
 Grön funktionärsutbildning SuSS/MNSF 8 april alt. 9 april, Sundsvall
 Tränare Grön, SSF/MNSF – 6-7 maj alt. 3-6 juni. Preliminärt i Sundsvall
 Seglingsledare – Regional BLÅ, SSF/MNSF 12-14 maj Sundsvall/Söråkers BS
Värdegrund
Redan i ordet "värdegrund" hörs det att det handlar om
en bas, en utgångspunkt, om ett grundläggande
förhållningssätt. För att göra värdegrunden lättare att
använda i vardagliga situationer omsätts den i enkla
riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder.
Förslag till SuSS Värdegrund
Microsoft Word
Document
Budget 2017
Microsoft Excel
Worksheet