Välkommen till åhörardagar på Junedalsskolan

Ta chansen att få en inblick i ditt barns skolgång och vardag. 20 och
21 mars är du som vårdnadshavare välkommen till åhörardagar på
Junedalsskolan.
Tanken bakom åhörardagar är att vårdnadshavare ska kunna få
besöka skolan på ett enkelt sätt och därigenom få en inblick i sitt
barns vardag. Om du väljer att besöka skolan så kan du också få en
större förståelse för vad barnet berättar efter sin skoldag. Du
behöver inte anmäla att du kommer utan du följer med ditt barn
under dagen och deltar i det ordinarie schemat.
Välkommen!