Årsmöte - Vemboö Bygdegård

Årsmöte
Föreningen Vemboö bygdegård, Kärrasand
Söndagen den 19:e mars kl 16.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
bjuder föreningen på kaffe och våfflor.
Väl mött!
Styrelsen Föreningen Vemboö bygdegård
Städdagar både inne och ute 16:e mars och
29:e mars. Vid båda tillfällena börjar vi
klockan 17 och föreningen bjuder på en
enklare förtäring.
Att umgås är ett sätt att stärka
sammanhållningen i bygden!