Programmet hittar du här!

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
för RISE CBI Betonginstitutets intressentförening
- Alla medlemmars anställda är välkomna!
DATUM/TID/PLATS
PROGRAM
11.30 Gemensam lunch i RISE CBI Betonginstitutets lokaler
12.30 Välkomsthälsning
Måndag den 27 mars
kl. 11:30-16:00
RISE CBI Betonginstitutet,
Drottning Kristinas väg 26,
Stockholm
12.40 Årsmötesförhandlingar
13.25 Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
Katarina Malaga, VD
13:45 Reparationsfrågor och reparationsmaterial
Nils Davant, RISE CBI Betonginstitutet
14:05 Kaffe
14:25 Förebyggande brounderhåll
Louise Andersson, RISE CBI Betonginstitutet
14:45 Ultrahögpresterande betong som underhåll och reparationsmaterial för
ökad hållbarhet av transportinfrastruktur (ett projekt inom InfraSweden 2030)
Nelson Silva, RISE CBI Betonginstitutet
15:05 Slutrapport-klimatsmart stomval i Brf Viva
Otto During, RISE CBI Betonginstitutet
15:25 Underhållsvänliga betongkonstruktioner
Rafael Mancera, Nacka kommun
15.45 Avslutning och diskussion
ANMÄL DIG TILL
[email protected]
SENAST DEN
20 mars 2017