DG(SANTE)/2016-8999-RS I denna rapport ges en översikt över de