Här kan du ladda ner inbjudan

Kom och
få konkreta
tips för hur du
kan bemöta
personer
med NPF
ex. ADHD, Asperger i ditt dagliga arbete.
BOKA PÅ VÅR HEMSIDA
www.npfsolutions.se
CFL Söderhamn, Hörsalen
5 April kl 14:00 - 16:00