Budget 2017 (PDF-dokument, 13 kB)

NEUROFÖRBUNDET Södertälje-Nykvarn
Budget 2017
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
NHR-Fonden
Studiebidrag
Bingolotto
Möten o sammankomster
Sålda nyckelpigor/pins
Resultat 2016
18000
13000
0
800
1800
5000
200
18452
13500
0
840
1610
5240
200
38800
39 842
Kanslikostnader
Kanslikostnader
Kontorsmaterial/porto
Lokalhyra
bankkostnad
Programvaror
2000
1000
200
800
0
4149,5
1779,5
150
600
1620
Summa kanslikostnader
2000
4149,5
Övriga kostnader
Möten o sammankomster
Kurser och konferenser
Studiecirklar
Medlemskontakter
Egna medlemsavgifter
Föreningsnytt
Övriga kostnader
15000
5000
1000
0
3200
10000
3000
11792,52
0
840
0
3200
18887
0
Summa övriga kostnader
37200
34719,52
SUMMA KOSTNADER
39200
38869,02
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Budgeterat underskott
400