ÖSS Budget 2017 ver 1.7.xlsx

ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Konto
2320
2321
2322
2323
4010
4010
4010
4010
4010
4010
4610
4020
5010
5020
5020
5020
5140
5220
5250
5250
5510
5510
5510
5510
5520
5810
5810
5810
5810
5810
5810
6071
6072
6110
6150
6200
6200
6210
6310
6411
6530
6540
6550
6560
6570
6570
6610
Beskrivning
Amortering lån 2,5 milj
Amortering lån 1,440 000
Amortering lån 300,000
Amortering lån 700,000
Utrustning nyanskaffning
Utrustning nyanskaffning
Utrustning nyanskaffning
Utrustning nyanskaffning
Utrustning nyanskaffning
Utrustning nyanskaffning
Arbeten underentrepenad
Årlig avsättning enligt investeringsplan
Lokalhyra
El
El
El
Vatten & avlopp
Pontonhyra ink moms
Markhyra
Markhyra
Rep.och underhåll
Rep.och underhåll
Rep.och underhåll
Rep.och underhåll
Båtar & motorer, egna
Resekostnader
Resekostnader
Resekostnader
Resekostnader
Resekostnader
Resekostnader
Representation, avdragsgill
Representation, ej avdragsgill
Kontorsmaterial
Åssaren & övrig info
Telefon och bredband
Telefon och bredband
Porto
Försäkringar
Arvoden, projekt
Advokat och revkostnad
Vakttjänst larm bevakning
Konsultarvoden, vi faktureras
Förbundsavgifter
Renhållning & sanitet
Renhållning & sanitet
Ungdomsverksamhet
Budgeterade kostnader
Ansvarsområde
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
1 Årstaviken
2 Verkarna
3 Vällinge
4 Ungdom
5 Båtliv
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
1 Årstaviken
2 Verkarna
3 Vällinge
1 Årstaviken
6 Centralt
3 Vällinge
6 Centralt
1 Årstaviken
2 Verkarna
3 Vällinge
4 Ungdom
6 Centralt
1 Årstaviken
2 Verkarna
3 Vällinge
4 Ungdom
5 Båtliv
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
2 Verkarna
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
1 Årstaviken
2 Verkarna
4 Ungdom
Föreg år
125 550
72 600
30 800
70 600
0
0
0
0
0
25 000
230 000
250 000
5 235
150 000
20 000
15 000
17 000
454 502
16 000
190 000
149 000
55 000
35 000
30 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
7 000
3 500
0
6 500
10 000
35 000
0
0
11 000
0
110 000
80 000
15 000
20 000
Diff mot föregående år
0
0
0
0
-30 000
0
-20 000
-13 000
0
15 000
0
150 000
0
-50 000
-8 000
0
-3 000
-25 499
0
-215 000
49 000
0
0
-25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
20 000
2017
125 550
72 600
30 800
70 600
30 000
0
20 000
13 000
0
10 000
230 000
100 000
5 235
200 000
28 000
15 000
20 000
480 000
16 000
405 000
100 000
55 000
35 000
55 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
7 000
3 500
0
6 500
10 000
30 000
0
0
11 000
0
110 000
80 000
15 000
0
Beskrivning
Y-bom Total lånebild 4.175.000 kr
Gammalt lån
Övrigt
Huset Verkarna
avskrivningar sprängmattor 150000 kr
bastu/fundament avskriningar 100000 kr
båt, stekbord avskrivningar 69000 kr
Krankostnaden
Årlig avsättning enligt investeringsplan
Ökat på grund av moms
arrende mark
ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Konto
6620
6630
6800
6900
6910
6920
6930
6930
6931
6940
6990
6990
6990
6990
6990
6990
7010
7510
7511
8310
8420
8420
8420
8420
8490
9999
Beskrivning
Kappseglingar
Kanot & bräda
Inhyrd personal
Föreningsmöten
Klubbfester & uppvaktning
Återbetalning depositioner
Utbildning funktionär
Utbildning funktionär
Utbildning medlem
Kostnader städdagar
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Lön / Arvoden övriga
Arbetsgivaravgifter, funktionärer
Arbetsgivaravgifter, projekt
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader
Räntekostnader
Räntekostnader
Bankkostnader
Lån Ny brygga Vällinge
Budgeterade kostnader
Ansvarsområde
5 Båtliv
5 Båtliv
6 Centralt
6 Centralt
5 Båtliv
6 Centralt
4 Ungdom
6 Centralt
5 Båtliv
1 Årstaviken
1 Årstaviken
2 Verkarna
3 Vällinge
4 Ungdom
5 Båtliv
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
6 Centralt
3 Vällinge
Föreg år
5 000
2 000
100 000
12 000
20 000
0
8 000
5 000
5 000
40 000
0
0
0
0
0
5 000
201 565
60 470
0
0
22 800
43 200
3 840
9 600
9 601
100 000
2 904 362
Diff mot föregående år
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17 332
-5 200
0
0
0
0
0
0
0
42 400
2017
5 000
2 000
100 000
12 000
20 000
0
8 000
5 000
5 000
40 000
0
0
0
0
0
5 000
218 897
65 669
0
0
22 800
43 200
3 840
9 600
9 601
57 600
3 034 992
Beskrivning
Bas-K utbildning
Arvoden för funktionärer
Gammalt lån
Y-bom
övrigt
Verkarna
Ränta beräkna till 2,5% lånet löper på 20 år