Information om besiktning

Information om
besiktning
JM AB och Rodret AB har gett ÅF-Infrastructure AB i uppdrag att
utföra förbesiktning av denna fastighet med anledning av
markarbeten för projekt Alphyddan och projekt Studenthyddan.
För att kunna utföra vårt arbete behöver vi tillträde till er
lägenhet.
Denna besiktning utförs in- och utvändigt för att dokumentera
eventuella sprickor/skador i fastigheten. Besiktningen tar ca 15
minuter per lägenhet.
Besiktningen kommer äga rum under vecka 2.
I god tid innan besiktning kommer ytterligare information med
närmare tidsangivelser.
Vi kommer inte att använda oss av tubnyckelsystemet.
Ordförande i respektive bostadsrättsförening är informerad om
arbetet.
Med vänliga hälsningar
Angelica Pettersson
ÅF – Infrastructure AB
www.afconsult.com
Page 1 (1)