Resultat, Entreprenörskap på riktigt 2017

RESULTAT
REGIONAL UF-MÄSSA 2017
______________________________________________________________________
Årets UF-företag:
1:a pris
Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång
Juryns motivering: ” Med viljan att lämna över en bättre värld till sina barn och barnbarn har Årets UFföretag tagit sig in i debatten och konkretiserat en av Sveriges viktigaste frågor. Med tydlighet och på
gräsrotsnivå påverkar företaget unga grabbar i omklädningsrummet.
Kärlek börjar inte med bråk utan med respekt.
2:a pris
Boost UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”Med ett utarbetat communitytänk, där medlemmar hjälps ur sin Komfortzon och
börjar ett hälsosammare liv, tar företaget vara på en stor efterfrågan och lyckats göra
bra affärer!”
Delad 3:e plats:
ChildAwareUF, Platengymnasiet, Motala
Peppdagboken, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Tävlingsvärd: Swedbank
_________________________________________________________________
Årets Vara:
1:a pris
Neverfall UF, Kunskapgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”Företaget har uppvisat ett kreativt tänkande och en påvisad uppfinningsrikedom
genom att lösa ett vanligt förekommande problem samtidigt som produkten ständigt
utforskar nya användningsområden.”
Delad 3:e plats:
SkiftAx UF, Vretagymnasiet, Linköping
Shake And Bake UF, Fria Läroverken, Norrköping
ChildAware UF, Platengymnasiet, Motala
Tävlingsvärd: Nulink, Linköpings näringslivsbolag
-2Årets Tjänst:
1:a pris
Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång
Juryns motivering:
” I en värld som är öppen med ändå stängd, lyckas företaget med konststycket att med
träffsäkerhet och känsla bygga värderingar in i hjärta, hjärna och omklädningsrum.”
Delad 3:e plats:
Generationsutbytet UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Ace Marketing UF, Katedralskolan, Linköping
EMEU UF, Katedralskolan, Linköping
Tävlingsvärd: Länsförsäkringar Östgöta
_________________________________________________________________
Årets Säljare:
1:a pris
Chatarina Lindberg, Boost UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”Med ett intresse för kundens behov målar säljaren upp en bild av hur produkten skulle
passa in i våra liv. Med ett avslappnat samtal lyssnar hen in och anpassar sig efter
kundens önskemål. Tack för att du inspirerar till ett hälsosammare liv!”
Delad 2:a plats:
Sara Olai, Presents for Events UF, Fria Läroverken, Linköping
Axel Boström, Pastamera, Katedralskolan, Linköping
Shanga Aziz, Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång
Tävlingsvärd: Svenskt Näringsliv
_________________________________________________________________
Årets Monter:
1:a pris
Grensnacks UF, Katedralskolan, Linköping
Juryns motivering:
” Genom en tydlig linje av frächhet, hälsa och hållbarhet bjuder
vinnaren in till picknick och gör den röda tråden tydligt grön… ”
Delad 2:a plats:
Neverfall UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Jäs We Can UF, Katedralskolan, Linköping
ChildAware UF, Platengymnasiet, Motala
Tävlingsvärd: Svenks Handel
_________________________________________________________________
-3Årets Hantverk:
1:a pris
Jäs We Can UF, Katedralskolan, Linköping
Juryns motivering:
” Företaget har byggt en bro mellan nörden och vardagsentusiasten genom ett
helhetskoncept med fingertoppskänsla från ax till limpa. Ja dom kan!
Delad 2:a plats:
Sweet Candy UF, Carlsund Utbildningscentrum, Motala
Temptablet UF, Katedralskolan, Linköping
Snickerboa UF, Dackeskolan, Mjölby
Tävlingsvärd: Sveriges Byggindustrier
_________________________________________________________________
Hållbart företagande
1:a pris
Återglasat UF, Katedralskolan, Linköping
Juryns motivering:
”En Cirkulär ekonomi öppnar för nya ideer där andras skräp blir
värdefulla produkter. För årets vinnare är hållbarhetstänket glasklart
och produkten visar på ett innovativt sätt att återanvända
glasflaskor.”
Delad 2:a plats:
Den Gröna Vägen UF, Vretagymnasiet, Linköping
Shake And Bake UF, Fria Läroverken, Norrköping
Jäs We Can UF, Katedralskolan, Linköping
Tävlingsvärd: Länsstyrelsen i Östergötland
_________________________________________________________________
Årets Grafiska profil:
1:a pris
Jäs We Can UF, Katedralskolan, Linköping
Juryns motivering:
”Det enkla formspråket förmedlar visuellt det hantverk och den
omtanke som genomsyrar hela affärsidén. Den grafiska profilen är lätt
att applicera vilket det vinnande UF- företaget har visat prov på.
Loggan & namnet har en klockren koppling till såväl affärsidén och
den grafiska profilen vilket får oss alla i juryn att säga ”yes!”.
Delad 2:a plats:
Boost UF, Kunskapsgymnasiet Norrköping
MorgonkraftUF, Katedralskolan, Linköping
EMEU UF, Katedralskolan, Linköping
Tävlingsvärd: Norrköping Science Park
_________________________________________________________________
-4_________________________________________________________________
Årets Affärsplan:
1:a pris
Greensnacks UF, Katedralskolan, Linköping
Juryn smotivering:
” Det vinnande bidraget har en struktur och tydlighet som skapar en röd tråd
genom hela affärsplanen. UF-företaget för på ett intresseväckande sätt
relevanta resonemang i affärsplanens olika delar. Affärsplanen innehåller
mål, risker och möjligheter för framtiden som skapar en stark trovärdighet.”
Delad 2:a plats:
Sjösäcken UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Generationsutbytet UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Pastamera UF, Katedralskolan, Linköping
Tävlingsvärd: LRF Konsult
_________________________________________________________________
Årets Lärare:
1:a pris
Heidi Wetell, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”En inspirerande lärare som med drivkraft och målmedvetenhet jobbar för att
utveckla arbetet med processutbildningen UF-företagandet på skolan. Detta
sker såväl regionalt som nationellt. Lärarens engagemang kopplat till
utbildningen UF-företagande bidrar till att öka elevernas kontaktyta mellan
skola och näringsliv. Detta ger eleverna goda förutsättningar att växa under
sitt UF-år.”
Tävlingsvärd: PwC
_________________________________________________________________
Årets UF-skola:
1:a pris
Kungsgårsgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”Med ett långsiktigt arbete, bästa möjliga förutsättningar och tydliga
strategier inom entreprenörskap får alla elever ta del av processutbildningen
UF-företagande som en självklar del av sin gymnasieutbildning. Årets UFskola har många grundutbildade lärare, UF-samordnare och gör eleverna väl
rustade inför framtiden genom sitt arbete med UF-företagandet.
Skolan själva säger att: ”Kreativitet, entreprenörskap, mod och glädje är våra
ledord och för oss är det både självklart och nödvändigt att ta in verkligheten i
skolan.”
Tävlingsvärd: Kinda-Ydre Sparbank
_________________________________________________________________
-5Årets Produktutveckling:
1:a pris
Neverfall UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Juryns motivering:
”Vardagliga saker som vi irriterar oss på kan skapa intressanta lösningar –
vinnaren till årets produktutveckling kopplar greppet på en till synes enkel
lösning med en intressant utvecklings-process. Teamet har exemplariskt visat
på hur de gått från frågetecken till färdig produkt.”
Delad 2:a plats:
SkiftAx UF, Vretagymnasiet, Linköping
Sjösäcken UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
PocketSquare UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköping
Tävlingsvärd: ALMI Företagspartner
Årets UF-alumn:
Max Pettersson, Linköping
Juryns motivering:
” Priset till årets UF-alumn tilldelas en person som visat ett
engagemang utöver det vanliga. Redan som UF-företagare fanns en
vilja att vara med och driva Ung Företagsamhet i Östergötland
framåt. Under mottot ger man mycket så får man mycket har han som
UF-företagare, funktionär på UF-mässan, UF-medarbetare och
numera styrelseledamot gjort skillnad! Han har bidragit till att lägga
grunden och struktur för ett långsiktigt och hållbart arbete och format
ett av Sveriges bästa UF alumninätverk. Årets UF-alumn är
fortfarande aktiv i så väl Ung Företagsamhets verksamhet och UFalumni i Östergötlands verksamhet. Vi säger stort tack för ditt
engagemang.”
Tävlingsvärd: UF alumni Östergötland
Vid eventuella frågor, kontakta:
Malin ljung, Regionchef, Ung Företagsamhet Östergötland
Tfn 013 470 38 85 Mobil 0707 83 15 91, e-post: [email protected]