Indexbevis Sverige 42 PLUS

2017-04-24
Rapport
Indexbevis Sverige 42 PLUS
ISIN: SE0006085320
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
101,70%
Marknadsföringsmaterial »
121,01%
Slutliga villkor »
2017-04-21
1,01%
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SHBC SKA ICSV3
Deltagandegrad
100%
Emittent
Sv. Handelsbanken AB (publ)
Kupong
20%
Nominellt belopp
10 000 kr
Riskbarriär
70% av Startkurs
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Slutdag
2022-02-09
Kapitalskydd
Nej
Emissionsdag
2017-02-24
Återbetalningsdag
2022-02-25
•
Underliggande tillgång
Namn
OMX Stockholm 30 Index
Vikt
100%
Startkurs Utveckling1
1 557,50
1,01%
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.