Cirkelledarutbildning - fördjupning SV Kalmar län

Cirkelledarutbildning - fördjupning
SV Kalmar län
Du som är cirkelledare hos SV, har gått cirkelledarutbilnding grund och vill fördjupa
dina kunskaper, är varmt välkommen på denna utbildningsdag!
Vi kommer förjupa våra kunskaper i hur grupper fungerar och hur du som cirkelledare
kan agera i olika situationer. Du ges också möjligjet att få insikt i hur du fungerar som
ledare i en grupp. Du måste ha varit ledare för minst en studiecirkel samt gått
Cirkelledarutbildning - grund för att vara med på denna utbildningsdag. Varmt
välkommen med din anmälan! Kursledare: Maria Strömberg
Onsdag 28 juni
Kl 13:00 - 19:00
På SV i Vimmerby
Lördag 7 oktober
Kl 9:30 - 16:00
På SV i Kalmar
Anmäl dig senast 10 dagar innan kursstart
på telefon 0771-20 20 70 eller via E-post
[email protected]