Alexander Davidsson

Thailand 2007
Det är svårt att ta Naomi Watts på allvar när hon lider och
skriker av smärta, täckt i blod och gyttja. Det kan vara för att
man redan i första scenen av The Impossible känner på sig
att ingen av huvudkaraktärerna kommer att råka ut för någon
större skada innan eftertexterna börjar rulla. Filmen utspelar sig
i Thailand och behandlar Tsunamikatastrofen som ägde rum
2004 och den är problematisk på flera sätt. För det första får
åskådaren följa en nästan parodiskt vit familj. Filmen verkar i
stora delar vara inspelad i en studio täckt med ett michaelbayiskt ljus och färgschema. Alla dessa komponenter bidrar till en
smaklös avhumanisering av katastrofen vilket förstärks av att
det inte finns en enda icke-engelsk replik. Det är som om alla
thailändska medborgare arbetar i bakgrunden för att lyfta fram
familjens kamp för överlevnad. En kamp som slutar med att de
tryggt åker hem i ett jetplan och lämnar ett Thailand i nationell
chock. Även om det inte är ovanligt blir man alltid lika förvånad
över resultatet av en produktion på 45 miljoner dollar. Det som
kanske summerar filmen bäst är en tagline som lyder : ”Pretty
rich white people surviving a tsunami: The Impossible”
Om inte ens storproduktioner har ett nyanserat och mångsidigt förhållningssätt när de ska bearbeta en historia som denna,
varför ska då vi ta ansvar när vi dokumenterar våra ”expeditioner” i exempelvis Sydostasien? När turister anländer till ett land
som Thailand kommer de för det mesta inte till det verkliga
landet och dess kultur utan snarare till en storskalig nöjespark
skapad för att locka köpkraft. Det är en plats konstruerad av
supply & demand där dem får vandra fritt inom relativt tydliga
avgränsningar. Att komma till ett land med en sådan omfattande turism är som att hamna i en evig loop. Det är väldigt svårt
att inte anamma identiteten som turist vilket i sin tur tvingar en
att hålla sig till redan utsatta rutter. Att inte hålla sig inom dessa
områden kan också visa en brist på respekt. Bilden av Thailand
för den generella turisten har till viss del skapats av internatio-
Alexander Davidsson
nella företag med intressen i turism. Vad som ofta glöms bort är
att ett resmål är en produkt.
För något år sedan var jag i Thailand och vad jag kom att
ångra var att inte en enda sekund av min resa filmades. Jag
bestämde mig för att göra en film baserat på andra människors
semesterfilmer tagna från Youtube, för att på något sätt rekonstruera ett minne och vad som möjligen kunde varit en givande
och kreativ process. Vad som inte är speciellt förvånande är att
inga videos egentligen sticker ut i mängden. Det är som om
filmaren aldrig kan äga materialet till fullo. Alla fokuserar på
ungefär samma statyer, byggnader, städer och landskap. Deras
rörelse och riktning med kameran är allt annat än sökande. Det
är mer en dokumentering av den värld som har utvecklats efter
deras konsumtionsvaror. Deras mobiler och kameror blir till död
skrot som tillsammans cirkulerar i ett asteroidbälte runt detta
universum av massturism.
”The paradise is found in this magnificent exotic beach resort.
A romantic jewel for serenity and privacy.”
Så det är med deras brist på ägandeskap som gör att jag kan
plundra deras material med gott samvete. Själv satt jag där på
stranden med en 60cl Chang i handen på ett resort och såg ut
över solnedgången. Eftersom jag åkte till samma ställen och
såg samma saker borde jag ha lika mycket rätt att kalla det
mitt. Med ungefär 40 timmars material försökte jag klippa ihop
något som skulle kunna likna en dokumentation av min resa.
Resultatet blir som bäst en okonventionell semesterfilm. Det är
möjligt att jag bidrar med en ny vinkel som en dokumentation
av en automatiserad upplevelse. När producenterna av dessa
semesterfilmer använder sig av Thailand som ett ämne är det
alltid med breda penseldrag, vilket i viss mån tvingar hela
Thailand som nation att rymmas i deras väldigt begränsade
Thailand 2007
idé om landet. Om de bara filmar och distribuerar det som till
stor del är byggt för deras fysiska- och idémässiga konsumtion
exkluderar de inte bara Thailand som en faktisk nation, de gör
också reklam för denna exkludering. De producerar bilder för
turistindustrins Thailand vilket kanske behövs för att den industrin ska överleva. Att jag inte lyckades komma ifrån detta
dilemma med min film kanske också är en av anledningarna till
varför jag gjorde den.
Det spelar alltså ingen roll om du är en konststudent, regissör
eller om du sitter i en mörk källare i ett kallt land och laddar
upp filmer från din semester. Det borde finnas ett större ansvar
att rannsaka sitt producerade material, innan det sprids vidare.
Det är väldigt lätt att tro att ett klipp på Youtube med 247 visningar inte har någon större påverkan. Men ett oändligt hav av
samma klipp får tillsammans mycket makt, det kan hända att
vi reproducerar samma exkludering som The Impossible om vi
inte är varsamma. Att vara en konsumerande turist behöver inte
bara ha ekonomiska och geografiska bieffekter det kan också
medföra en exploatering av en hel kulturell identitet, och detta
genom hur vi dokumenterar vår omgivning.
Alexander Davidsson
Stillbild från Unititled (Thailand), visas på filmögon.se