Informationsblad enligt EU-direktiv

Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade förordning (EU) 1059/2010
Varumärke
Electrolux
Modellbeteckning
ESL7740RO, PNC911437335
Klassad kapacitet (standardplaceringsinställningar)
13
Energiklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på 280 standardtvättprogram med
kallvattenpåfyllningar och förbrukning vid lågeffektlägena. Den faktiska
234
energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
Energiförbrukning hos standardtvättprogram (kWh)
0.832
Effektförbrukning i frånläge (W)
0.1
Effektförbrukning i viloläge (W)
5
Vattenförbrukning i liter per år, baserat på 280 standardtvättprogram. Den
2860
faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används
Torkeffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest
effektiv)
A
’Standardprogrammet’ är det standarddiskprogram till vilket informationen
på etiketten och i produktbladet relaterar. Detta program är avsett för
diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när
det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Det indikeras som
"Eko"-program.
Programtid för standardtvättprogram (min)
225
Vilolägets varaktighet (min)
5
Ljudeffektnivå (db(A) re 1pW)
42
Inbyggd apparat J/N
JA