Konsten i Vallastaden

Konsten i Vallastaden
Fredrik Norén. Titel: Break
Eva Beierheimer. Titel: Interrogative
10. Genom att blanda regelvärk frpn de två vanligaste beståndsdelarna i ett hästhinder, randiga bommar och vita fyrkantsbalkar, kan abstrakta rumsliga former skapas. Genom att vända de fle
s t a av rören/balkarna
i vertikal riktning minimeras klätterrisken.
Michael Johansson. Titel: Jump
My Lindh. Titel: Jag rörde mig i textens riktning
Hasti Radpour. Titel: Samexistens