Charlotte Adlerton Gadd slutar i Platzer

Pressmeddelande
2017-03-09
Charlotte Adlerton Gadd slutar i Platzer
Marknadsområdeschef Charlotte Adlerton Gadd har valt att säga upp sin anställning i Platzer
Fastigheter. Charlotte slutar hos Platzer i juli 2017.
Anledningen till detta är att Charlottes relation med P-G Persson, VD på Platzer, har utvecklats
till något mer än en jobbrelation. Med hänsyn till deras respektive yrkesroller väljer Charlotte
Adlerton Gadd nu att lämna Platzer.
-
Charlotte har arbetat på Platzer sedan 2007. Hon har under sina drygt 10 år hos oss vuxit i
sina roller, hon började som förvaltare och är sedan 2014 marknadsområdeschef och
medlem i ledningsgruppen. Charlotte har varit mycket uppskattad kollega och en av
pusselbitarna i Platzers utveckling till det vi är idag. Jag vill tacka Charlotte för hennes
insatser för Platzer och önskar henne all lycka i sina framtida utmaningar, säger Lennart
Ekelund, CFO, Platzer.
Nu startar bolaget rekryteringen efter Charlottes ersättare.
För mer information vänligen kontakta:
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-984787
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en
uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Platzer Fastigheter AB, Box 211, 401 23 Göteborg, tel 031-63 12 00, fax 031-63 12 01, [email protected], platzer.se