Kallelse - Centerpartiet

Härmed kallas valda ombud till
DISTRIKTSSTÄMMA
med
Centerkvinnorna i Halland
Söndagen den 12 mars 2017
kl. 14.00
Vinbergs församlingshem
Lotteriförsäljning innan stämmans öppnande
Program:
14.00
Stämmans öppnande
Dagens gäst: Förbundsstyrelseledamot Elizabeth Peltola
”Systerskap – lokalt och internationellt”
Ca 15.00 Fika
Sedvanliga stämmoförhandlingar
Avtackningar
Stämman avslutas
Alla valda ombud och
Centerkvinnomedlemmar hälsas välkomna!
Majvor Persson
Anne Kristensson
Ordförande
Ombudsqvinna