ÖSS Budget 2017 ver 1.7.xlsx

ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Total sammanställning
Diff
Intäkter
Huvudintäkter
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Budget
Föreg år
2017
50 380
69 300
119 680
2 853 730
77 800
2 931 530
2 904 110
147 100
3 051 210
0
-102 000
252 499
22 532
173 030
299 550
505 000
1 648 737
262 035
2 715 321
299 550
403 000
1 901 235
284 566
2 888 351
Resultat före finansiella poster
-53 350
216 209
162 859
Finasiella intäkter/kostnader
-42 400
189 041
146 641
Resultat efter finansiella poster
-10 950
27 168
16 218
Kostnader
Amortering
Ordinarie kostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa kostnader