Åsa Forsberg är tillbaka till energi- och

Äntligen!
Nu är vi mer eller mindre igång med den kommunala energi- och
klimatrådgivningen för våra fyra kommuner Karlstad, Grums, Hammarö
och Kil.
Personalläget under 2017
Åsa Forsberg är tillbaka till energi- och klimatrådgivningen efter att ha varit
utlånad i olika projekt under ett par års tid. Åsa kommer att ha det huvudsakliga
ansvaret för löpande rådgivning till privatpersoner och föreningar.
Anna Jansson är tillbaka som energi- och klimatrådgivare efter att ha arbetat på
NTF Värmland i Grums under 2016. Anna är ny i Karlstads kommun men har
tidigare jobbat i kommunerna Forshaga, Grums, Kil och Munkfors.
Anna kommer att vara projektledare för projektet ”Coach för energi och klimat”
(CEK) under 2017 som är riktat mot små- och medelstora företag men kommer
även ha det huvudsakliga ansvaret för övrig rådgivning mot små- och medelstora
företag.
Linda Hagman går på föräldraledighet i mars 2017 och väntas komma tillbaka
i mars 2018.
Få kontroll över er energianvändning
Vi hjälper er med opartiska och teknikneutrala energiråd så att ni ska få bättre
kontroll över er energianvändning och tips på hur den kan minskas.
Energi- och klimatrådgivningen erbjuder stöd för
en energiöversyn genom till exempel:
•
•
•
•
En första analys av befintlig energistatistik.
Ett besök med energirundvandring i er verksamhet.
En skriftlig sammanställning med åtgärdsförslag som redovisas på plats.
Nätverk för energieffektivisering genom kontakter och
utbildningstillfällen med andra företag eller föreningar.
• Information om energikartläggningsstödet och övriga stöd som finns att söka.
Läs mer på vår hemsida om kommande aktiviteter, se adressen nedan.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Karlstads kommun
karlstad.se
[email protected]
212000-1850
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
Gustaf Lovéns gata 30
054-540 00 00
405-2213
Sid 2(2)
Välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller besök!
Anna
Åsa
Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset
Gustaf Lovéns gata 30, Karlstad
Tel: 054-540 00 00
E-post: [email protected]
Hemsida: http://karlstad.se/ekr
Linda