Kortbeskrivning Tröingebers Närbutik0308

Tröingebergs Närbutik
Verksamhet
Verksamheten säljs genom överlåtelse av inkråmet då säljaren
drivit verksamheten som enskild firma.
Marknad
Möjlighet att förvärva en väl inarbetad närbutik i ett lugnt
villaområde i sydöstra Falkenberg. Närbutiken bedrivs i egen lokal
på fastighet som arrenderas av Falkenbergs kommun, vid
genomfartsled .
Kort finansiell historik
(TKR)
Omsättning
Bruttovinst
Resultat före skatt
* Preliminär
2016*
3.711
711
223
2015
3.753
752
223
2014
3.465
729
250
Processen
Processen inleds med att intressenter erhåller mer information om
verksamheten. Fortsätter med besök och erhållande av mer
specifik information för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter
överenskommelse.
Kontakt
Svensk FöretagsFörmedling i Halmstad
Annica Elvefors, Dan Gunnarsson
[email protected]ffab.se, [email protected]
035-103990
Säljuppdrag | Rådgivning ägarförändringar | Köpuppdrag | Kapitalanskaffning | Företagsvärdering | www.sffab.se