Inbjudan i utskriftvänligt format

Läkemedelskommittén inbjuder till
Sjuksköterskestämman 2017
David Eberhard är vår huvudföreläsare, ta chansen att lyssna på honom!
David kommer att leverera en humoristisk, tankeväckande och kanske en smula
provocerande föreläsning om alla lättkränkta individer i det moderna samhället och vårt
överdrivna säkerhetstänkande med behov av trygghet och kontroll.
Datum: torsdag 11 maj 2017, 09:00 – 16:15
Plats: Hotell Södra berget i Sundsvall
Målgrupp: Sjuksköterskor inom kommun, landsting och privata vårdgivare
Program
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:55
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:15
Fika
Maria Lindström Läkemedelskommitténs ordförande hälsar
välkommen
Därför ökar psykisk ohälsa i trygghetsnarkomanernas land
David Eberhard, verksamhetschef på Prima Vuxenpsykiatri
Liljeholmen, psykiater samt författare
Parallella föreläsningar
– Förhållningssätt för att bemöta och motverka hot och våld
inom vården
Robert Norberg, Rehabiliterings koordinator
– Älsa
Anna-Karin Nordling Widén, Distriktsköterska
– Läkemedelsbiverkningar
Maria Lindström, Läkemedelskommitténs ordförande
Lunch
Parallella föreläsningar
– Förhållningssätt för att bemöta och motverka hot och våld
inom vården
Robert Norberg, Rehabiliterings koordinator
– RUDAS, omvårdnad vid demens
Ann-Marie Westerlund, Länssamordnare Demens Västernorrland
– När barn mår dåligt - Att möta barn med psykisk ohälsa
Elin Hagen, Sjuksköterska
Martin Brattmyr, PTP psykolog
Christina Svanberg, Överläkare
Kaffe
Så mår du bra i trygghetsnarkomanernas land
David Eberhard, verksamhetschef på Prima Vuxen-psykiatri
Liljeholmen, psykiater samt författare
Sammanfattning och avslut
Anmälan sker via anmälningsformulär på länk senast 4 maj 2017. Om du har några frågor
ställer du dem enklast till [email protected]
Varmt välkommen!