här

AnmälningsblankettförVästerås21–23april2017.
Förening/Organisation:______________________________________________________________________________________
hotell/ellerhotellmingelfrlunchlömiddaglölunchsö
fre–sönlör–sön
EDED
❐❐
❐❐
❐
❐
❐
❐
❐❐
❐❐
❐
❐
❐
❐
❐❐
❐❐
❐
❐
❐
❐
Deltagare1(=ombudvidårsmötet):_______________________________________________________________________________________________________________________
EDED
Deltagare2:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDED
Övrig:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Priser
Enkelrum(E)
Delidubbelrum(D)
MingelpåSlottetfredag
Lunchlördag
Middaglördagkväll
Lunchsöndag
Specialkost:
2nätter1500:-1natt750:-
2nätter950:-pp1natt475:-pp
200:-
100:-
500:-
100:-
Kryssai,räknasammankostnadernaochfylliden
sammanlagdasummanhär__________som
inbetalaspåbankgiro5254-3386.
Skickainanmälningsblanketten(tillkansliet)och
betalainsummansenast20mars.
Anmälanärbindande.
…………………………………..den/2017
………………………………………………………………………….
Namnteckning
e-post………………………………………………………………….